Wat glo julle?

MV, Somerset Wes

Ek het per ongeluk op julle webwerf afgekom en ek dink dat daar dalk ‘n rede daarvoor is. Ek
behoort aan die n.g kerk en vind dit moeilik om deel van so ‘n massa klomp mense my
Christenskap uit te leef.
Kan julle my meer van julle geloof, gebruike en rituele vertel.
Gebruik julle die gewone Bybel vir julle diens. Sing julle uit ‘n digbundel of Psalms en waarom kom
julle op ‘n Saterdag bymekaar? Is dit soos die Sewendaags Adventiste?
Shoe, baie vrae. Maar soos meeste mense is ek versigtig vir iets nuuts, maar ek weet dat ek op
29 ‘n moderne “funky” manier soek om die Here te dien. Hoe maak julle voorsiening vir baba’s en
peuters en glo julle in klein of groot doop.

KOMMENTAAR:

Dankie vir jou e-mail. Ons was lank in die NG kerk en weet waarvan jy praat. Vir ons was dit nie
soseer die “massas” wat gepla het nie, maar die grootskaalse gebrek aan erns om die pad van die
Woord voluit te loop.

Ons geloof is dat ons glo wat in die Skrif – beide Ou en Nuwe Testament geopenbaar word –
sonder om iets daaraan te verander, tensy die Outeur van die Woord self aandui dat daar ‘n
verandering gekom het (soos byvoorbeeld dat offers en fisiese besnydenis nie meer nodig is nie).
Die geloof wat vandag as die “Christelike geloof” bekend staan, het soveel veranderinge
aangebring in vergelyking met die “oorspronklike” geloof, dat ons ons in baie opsigte nie hiermee
kan vereenselwig nie. Ek praat van veranderinge soos die baba-doop, die vervanging van die
Sabbat (Saterdag) met die dag wat oorspronklik die dag van die aanbidding van die son (Sondag)
was, die verwaarlosing van Bybelse feeste soos die Pasga en Groot Versoendag en die groot
bohaai wat gemaak word oor feeste wat uit en uit ‘n heidense oorsprong het en glad nie in die
Skrif voorkom nie, soos Kersfees en Paasfees (Easter). Ons voel dis ‘n ramp dat die Vader se
Naam (Yahweh) heeltemal uit die Woord “wegvertaal” is en dat die ware Naam van sy Seun en
ons Verlosser (Y’shua) met ‘n Grieks-Latyns-Engelse naam (Jesus) vervang is wat glad nie
dieselfde betekenis as die oorspronklike naam het nie.

In ons dienste, liedere en gebede gebruik ons die ware name van die Vader en die Messias. Ons
distansieer ons van Kersfees (baie mense weet dat die Messias nie op 25 Desember gebore is
nie) en ons vier die Bybelse feeste waarvan Levitikus 23 praat. Die vier van hierdie feeste is vir
ons baie spesiaal en ons het al baie seen hieruit gekry. Ons het oor die jare baie van ons eie
liedere geskryf en sing dit graag in ons dienste (gewoonlik met transparante en kitaarbegeleiding).
Ons is nie bang om hande te klap en hande in aanbidding op te lig nie, maar ons bemoei ons glad
nie met mensgemaakte, Toronto-agtige demonstrasies wat deur sommige kerke as “manifestasies
van die Gees” beskryf word nie. Ons kom op ‘n Sabbat (Saterdag) bymekaar omdat dit die dag is
waarop gelowiges oorspronklik (beide voor en na die koms van die Messias) bymekaar gekom
het. Almal wat begin om die Sabbat te hou soos wat dit reg deur die Skrif beklemtoon word, getuig
van die seen wat dit vir hulle gebring het – veral omdat ‘n mens se rusperiode dan begin op die
tydstip wanneer jy die moegste is: Vrydagaand na die week se harde werk! Ons het niks met die
Sewendedag Adventiste te make nie, maar weet nou dat hulle nog altyd reg was oor die Sabbat.
Ons het nie ‘n “ander” diens vir kinders of peuters nie. Hulle kom saam met hulle ouers en hou
hulle stilweg besig as die diens ‘n bietjie lank raak. Hulle bly egter onder die “geklank” van die
Woord en die ouers probeer om die waarhede van die Woord so vroeg as moontlik aan hulle jong
kinders deur te gee. Babas en klein kindertjies word nie gedoop nie. Wanneer iemand ten volle
besef wat die Vader van ons verlang en besluit om sy geloof in die Messias in die openbaar te
bely, word hy / sy gedoop (onderdompel) in die Naam van Y’shua die Messias. Dis die manier hoe
almal in die Nuwe Testamentiese tyd gedoop is. Sommige van ons gebruik die gewone Ou
Afrikaanse Vertaling van die Bybel. Meeste besit egter die vertaling wat bekendstaan as “The
Scriptures”, een van die min vertalings waarin die korrekte Name vir ons Vader en die Messias
gebruik word.

Miskien is “funky” nie die regte woord wanneer dit kom by die aanbidding van die Almagtige nie.
As ek daaraan dink hoe Israel keer op keer bedroë daarvan afgekom het as hulle begin het om
Yahweh volgens meer “populêre” en meer “aanvaarbare” maniere te dien, dan lyk dit my ons moet
Hom dien soos wat dit vir Hom aanneemlik is en nie soos dit vir ons pas nie. Miskien is dit nie wat
jy bedoel het nie, maar ek sal oneerlik wees as ek nie hierdie aspek in verband met ons bediening
uitlig nie. Ons is nie ‘n groot gemeente nie, maar hulle wat by ons inskakel het een ding in
gemeen: almal het ‘n begeerte om die Vader in gees en in waarheid te dien en gehoorsame
navolgers van die Messias te wees. Dit beteken nie enigeen van ons is volmaak of het êrens
gearriveer nie – inteendeel, hier is ‘n natuurlikheid en ‘n eerlikheid en ‘n menslikheid wat mens nie
sommer op ‘n ander plek sal aantref nie. Maar in elkeen se lewe het die waarheid van die Woord
‘n groot impak kom maak – soveel so dat ons nooit weer wil omkyk en terugdraai nie!
Baie seen en sterkte in jou soeke na ‘n geskikte geloofsgemeenskap.