Wat glo julle?

FB, Adres Onbekend

Ek het op julle webblad afgekom omdat ek meer inligting oor Kersfees gesoek het. Tog lyk dit vir my asof ons nogal dieselfde glo. Kan jy dalk kortliks vir my se wat julle glo en hoe julle verskil van ander kerke. Jy kan maar reguit wees. :)

Ek glo dat God (Elohim) steeds sy verbond met Israel (waarvan ons deel is) en nie ander volke gesluit het nie.

Ek glo in die werking en doping van die Heilige Gees.

Wedergeboorte is seker die belangrikste gebeurtenis in ‘n christen se lewe.

Ja, ek los sommer nou ‘n klomp dinge uit, maar in kort, glo ek die Bybel soos dit daar staan – letterlik. :)

Dankie vir die inligting oor Kersfees. Ek vier dit al lankal nie meer nie, maar het weer inligting vir ander mense gesoek.

Kommentaar

Ons webblad is ‘n redelike goeie aanduiding van wat ons glo en wat nie. Ek hou nie baie van amptelike geloofsbelydenisse en “statements of belief” nie – dit is die patroon wat van die vroegste tye in “die kerk” gevolg is en die indruk skep dat geloof met koue definisies en afgebakende en berekende begrippe werk, wat meeste van die tyd nie die geval is nie. Ons beskou onsself nie as ‘n kerk nie – eerder as ‘n geloofsgemeenskap wat die Woord (in sy geheel) liefhet en Y’shua van Natsaret as die beloofde Messias erken en begeer om sy nagelate lering en voorbeeld na te volg. Een van die aspekte waarin ons grootliks van die meeste kerke verskil (maar volgens ons verstaan in lyn is met die Messias se eie boodskap) is dat Y’shua self nieYahweh is nie, maar as Seun van Elohiem, Verteenwoordiger van Yahweh, Profeet en ware mens, ‘n wesenlike plek inneem in die reddingsplan wat Yahweh van die begin af vir hierdie wêreld gehad het. Hierdie verstaan (waarmee ons ons van die tradisionele “trinity” leer distansieer) sluit in dat die Afgesonderde Gees (“Heilige Gees”) nie as ‘n aparte “persoon” gesien word nie, maar eenvoudig die Gees van Yahweh is wat werksaam is in die lewens van hulle wat aan Yahweh behoort.