Wanneer is Pesag?

WR, Adres Onbekend

Ek het so pas op julle webwerf afgekom rakende die Pesag.Ek self was nie 100% seker nie oor presies wanneer die pesag in aanvang neem nie,omdat Eks.12 daarvan praat op die 14e dag in die aand en omdat ‘n dag van ‘n aand tot ‘n aand is.Die bevestiging vir my lê egter verder in Eks 12,…”sewe dae lank moet dit gevier word tot op die 21ste” – my eie kursivering.15+7=21.Soos wat julle ook tereg redeneer op julle webwerf.Derhalwe het ek ook gisteraand begin om die Pesag te vier,aangesien die nuwemaan die naaste aan die dag en nag eweninge die 15e Maart was 9uur die aand,’n Maandag.Derhalwe het die nuwejaar toe begin,maw die eerste dag was van Ma aand tot Di aand,derhalwe is die Sabbat tans van So aand tot Ma aand en derhalwe was dit gisteraand die 15e van die maand Abib,derhalwe die begin van die Pesag.Iets wat ek moet kleinkry is die pesag lam,-het Jashua die pesaglam vervang of nie,my siening is dit is nie die geval nie,want daar word voorskriftelik vir ons gesê hoe die pesag gevier moet word,”met die slag van ‘n lam ” tot in ewigheid en daardeur misken ek glad nie die Messias nie,wat is julle siening hieromtrent?

Kommentaar

Ek sal net kortliks reageer, maar jy is welkom om terug te kom na my toe. Ons vier die feeste nou al vir sowat tien jaar en het in hierdie tyd ons bes gedoen om op hoogte te kom van wat die Skrif presies in hierdie verband sê. Ek kan jou verseker dat ons aan die Skrif probeer gehoorsaam wees en nie enige mens of stelsel of wat ook al probeer navolg nie. Daar is egter talle ander groepe, waarvan ek weet, wat tot dieselfde gevolgtrekkings as ons gekom het.

Eerstens, ons vier die feeste op dae wat gebaseer is op ‘n maand wat begin het op die dag nadat die eerste skrefie van die nuwemaan in die land van Israel gesien is. Hierdie maand (Aviev) het dus begin op Don 18 Maart, want die nuwemaan is in Israel deur baie getuies gesien op Woe aand 17 Maart. Die Skrif dui aan dat die Torah van Jerusalem af uitgaan (nie van Kaapstad of California nie) en die Messias (wat na alle waarskynlikheid op ‘n feesdag sal terugkom) sal, volgens die Skrif op die Olyfberg in Israel verskyn (Hand 1:11,12; Sagaria 14:4), dus op ‘n feesdag, soos dit geld in Israel. Dit is ook bekend dat hierdie patroon van maandbepaling reeds in die tyd van die Messias gevolg is en dat sekere persone op die aand van die verwagte nuwemaan vanaf sekere plekke in Israel gekyk het vir die nuwemaan en dan ‘n openbare aankondiging gemaak het.

Volgens hierdie maand bepaling is dit more (Woens) die 14 de dag van Aviev. Ek stem met jou saam dat ‘n feesdag van sonsondergang tot sonsondergang gevier moet word, maar as die Skrif praat van ‘n sekere dag (bv. die 14 de dag van Aviev) TEEN DIE AAND, dan verwys dit na die aand NA AFLOOP VAN daardie dag, nie die aand waarmee daardie dag eintlik begin het nie. Die Hebreeuse bewoording “tussen die aande” word in sommige plekke gebruik, maar selfs dan verwys dit ook na die aand NA AFLOOP VAN ‘n sekere dag. Ek weet dat dit daarop neerkom dat so ‘n aand dan eintlik deel is van die volgende dag, maar dis die soort taal wat die Skrif gebruik en ons behoort dit ook te doen. Dit beteken dat Pesag (die 14 de dag van Aviev) eintlik ‘n voorbereidingsdag is vir die groot Fees van Ongesuurde Brode wat op die 15 de Aviev val. Die “Pesagmaaltyd” (wat in werklikheid ‘n viering is van die begin van die Fees van Ongesuurde Brode) behoort, in die lig van bogenoemde, plaas te vind op die aand tussen dag 14 en 15 van Aviev – dit is natuurlik dieselfde aand waarop die Israeliete ook hulle “haastige” maaltyd met ongesuurde brode gehou het voordat hulle die volgende môre (op die 15 de dag van Aviev) uit Egipte begin trek het. Die rede waarom die Messias reeds die vorige aand (d.w.s. die aand tussen 13 en 14 Aviev) die maaltyd saam met sy dissipels gehou het, is voor die hand liggend: Hy sou self die volgende (op Pesag) as Pesaglam “geslag” word en kon dus nie na afloop van die 14 de dag van Aviev die maaltyd neem nie. Ons weet dat daar in die Messias se tyd ook twee gebruike bestaan het: Sommiges, waaronder die Sadduseers, het Pesag gevier op die aand tussen 13 en 14 Aviev; ander, waaronder die Fariseërs, het Pesag gevier op die aand tussen 14 en 15 Aviev.

Moet ons ‘n lam slag vir Pesag? Net kortliks: As daar weer ‘n tempel gebou word (in die Millenium?) glo ek, sal daar moontlik weer lammers en bulle en ander slaggoed by die tempel geslag word, soos Mosheh dit bepaal het. Maar terwyl daar nie ‘n tempel is nie, maak dit geen sin dat ons sommige van die voorskrifte van slagoffers hou en andere nie. En ja, Y’shua is ons pesaglam wat geslag is – so dis nie ‘n blote ritueel wat ons hou, sonder enige betekenis vir ons nie …

Weet nie of bogenoemde enigsins sal help nie, maar dis hoe ons dit sien.