Wanneer begin ‘n nuwe maand?

V, Gauteng

Ek is verward oor wanneer ‘n nuwe maand volgens die Skrif begin – is dit met donker maan of wanneer die nuwe maan die eerste keer gesien kan word?

Kommentaar

Wetenskaplik gesproke is die donker maan of dooie maan die draaipunt van elke maand siklus – daaroor is geen twyfel nie en hierdie draaipunt kan vooraf presies, tot op die sekonde bepaal word. Dit is egter nie wat die Skrif met “nuwemaan” bedoel nie. Vir die Hebreërs was daar iets “nuuts” in die maan (Hebreeus: “chodesh”) waarvoor hulle elke 29 of 30 dae kon uitkyk, wat vir hulle die begin van elke nuwe maand aangedui het. As ‘n mens Devariem (Deuteronomium) 16:1 letterlik vertaal (en verstaan) dan sê dit eintlik: Kyk noukeurig (“shamar”) vir die nuwemaan (“chodesh”) van die nuwe, jong garsgerwe (“aviev”) en hou Pesag vir Yahweh jou Elohim (in daardie maand). Daar is minstens twee dinge wat ‘n mens hieruit kan aflei: (1) Die nuwemaan is iets waarvoor jy spesifiek moet uitkyk (‘n donker maan kwalifiseer nie hiervoor nie). (2) Die nuwemaan wat saamval met die verskyning van die eerste jong garsgerwe van die jaar, is die nuwemaan waarin Pesag gehou moet word. Volgens Shemot (Eksodus) 12:2 is hierdie maand ook die eerste van die maande van die jaar (nie die maand wat met Yom Terua begin en wat deur die Yehudiem verkeerdelik “Rosh Hashanah” genoem word nie).

Ensiklopedieë bevestig dat daar in die vroegste tye met die blote oog gekyk is om vas te stel wanneer elke nuwe maand begin. “Originally, the New Moon was not fixed by astronomical calculation, but was solemnly proclaimed after witnesses had testified to the reappearance of the crescent of the moon,” Encyclopaedia Judaica, Vol. 12, p. 1039. Die Joodse geskiedskrywer Philo, wat ‘n tydgenoot van Y’shua was, beskryf in detail watter proses gevolg is om die nuwemaan aan te kondig en sê onder meer van die nuwemaan: “[It] is that which comes after the conjunction, which… [is] the day of the new moon in each month.” Ons kan met sekerheid aanvaar dat die Messias self hierdie proses geken het en geen fout daarmee geveind het nie.

Vines se Expository Dictionary of Biblical Words sê ook duidelik: “Chodesh refers to the day on which the crescent reappears” en The International Standard Bible Encyclopedia verklaar: “chodesh means ‘new,’ ‘fresh’ … as the Hebrews reckoned their months from the actual first appearance of the young crescent”. Daar is nog baie meer bronne wat aangehaal kan word en wat uiteindelik geen twyfel laat dat die Skrif met “nuwemaan” die eerste sigbare skrefie van die nuwe maan bedoel nie.