Vrae oor die naam “Y’shua”

IH, Pretoria

Ek het op verskeie ensiklopedias en ook op die stongs in gegaan en gesien dat baie van die mense verskil oor die heilige name. Ek het gevind dat die meeste H 3091 gebruik vir die Seun, maar dit maak nie vir my sin hoe hulle dan op Y’shua afkom nie. Sou graag wil weet hoe jy dit verstaan, want die meeste verwyssing toon dat Y’shua nie ‘n goeie vertalling is nie.

Kan jy my dalk verwys na hoe ek myself dit kan gaan ondersoek , om myself gerus te stel oor die naam Y’shua? Hoe het jy dit geontleed en watter nommers op strongs het jy gebruik?

Kommentaar

Daar is ‘n uiteensetting voor in Woord en Getuienis wat verduidelik waarom ons die naam Y’shua verkies. Daar is ‘n groot verskeidenheid opinies oor wat die regte uitspraak van die Name van die Vader en die Seun behoort te wees. ‘n Mens moet nie by hierdie aspek vassteek en toelaat dat dit jou groei op ander terreine van die geloof belemmer nie. Strongs is ‘n goeie algemene riglyn maar meeste Skrifkenners is dit eens dat daar talle foute in die Strongs sisteem is en dat mens nie alles kan glo wat daarin staan nie. Ek stem saam dat die Messias moontlik as “Yeshua” aangespreek kon gewees het deur sy tydgenote maar daar is myns insiens genoeg aanduidings in die Woord dat “Yeshua” ‘n soort afgekorte naam was en nie die volledige Naam nie. Persoonlik het ek nie ‘n probleem daarmee as mense na die Messias as Yeshua verwys nie (dis duisend keer meer aanvaarbaar as “Jesus”).