Vraag oor skepping

HD, Klerksdorp

‘n Klompie van ons is besig om B’reishiyt te studeer. Ons het afgekom op argumente dat die hele skepping reeds in B’reishiyt 1:1 geskape is, “in die begin”. In verse 2 word dit gesê die aarde “hayah” /became/het woes en leeg geword. Nou is daar ‘n verdere argument dat dit dié periode is wanneer hasatan geval het en as gevolg van die gebeurtenis, het die aarde woes en leeg geword en was die toemalige wêreld oorstroom met water (11 Petrus 3:6 Dat hierdie vers nié na die vloed van Noag verwys nie?) Dat dit hierdie water is waarop die Gees van Elohim gesweef het. Sou u sê dat dit moontlik sou wees dat hierdie argument waar is? Hoe kon Elohim bv dan in 1:31 kon sê “Toe sien Elohim alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed.:”? Sou ‘n mens dan ast’ware kon redeneer dat Elohim ook die kwaad geskep het, m.a.w. die afwesigheid van lig? Daar is hierdie vers wat miskien hierdie stelling staaf, naamlik Yeshayahu 45:7: 6 “..sodat hulle kan weet dat die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geen ander is nie; wat die lig former en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, YHVH is dit wat al hierdie dinge doen.”

Kommentaar

Dis natuurlik nie so maklik om antwoorde te vind op julle vrae nie. Persoonlik meen ek nie dis onmoontlik dat een of ander vorm van skepping alreeds voor die 6 “skeppingsdae” kon plaasgevind het nie. Uit die teks alleen is dit moeilik om uitsluitsel te kry daaroor of Gen 1:1 iets beskryf wat vooraf gebeur het en of dit ‘n bondige samevatting is van wat in die res van die hoofstuk beskryf word. Wetenskaplike bevindinge laat mens minstens vermoed dat Gen 1:1 dui op ‘n veel vroeër skepping. Ek berus daarby dat hierdie hoofstuk onomwonde verklaar dat Yahweh die Skepper van die hemel en die aarde en van alles wat in die hemel en op die aarde aangetref word (deur ‘n proses waarvan ons as mense nie al die detail ken nie) en dat Hy deur sy skepping ‘n patroon aangedui het van 6 dae werk en die sewende dag rus.

Wat die tweede deel van jou vraag betref: Lig en duisternis is twee teenoorgestelde gevolge (produkte of neweprodukte) van dieselfde skepping – ek bedoel nou duisternis in die letterlike sin van die woord, die afwesigheid van lig. Alhoewel duisternis in die Skrif dikwels met sonde en boosheid geassosieer word, dink ek nie dat duisternis of donkerte, op sigself, sleg is nie – daarom kon Yahweh reg aan die begin daaroor verklaar dat dit goed was. Boosheid en ellende en rampspoed is deel van die sondeval – die gevolg van verkeerde keuses wat deur mense gemaak is en nog steeds gemaak word. As gevolg van sonde, ongehoorsaamheid en herhaalde verkeerde keuses, “gebruik”, “maak”, “voltrek” en “skep” die Vader rampspoed, oordeel, ellende (en nog ander situasies wat almal met die figuurlike term “duisternis” beskryf kan word) – ooreenkomstig sy Woord dat mense die wrange vrugte van hulle dade van ongehoorsaamheid sal pluk. Dit maak Hom nie die Outeur van kwaad nie, net ‘n Regverdige (en selfs liefdevolle) Elohiem en ‘n Waarmaker van sy Woord.

Dis nie veel nie, maar ek hoop dit help so ‘n bietjie.