Verse weggelaat in WeG

AH, Gauteng

Ek het n vragie wat vir my verwarrend is! Mensies wou die Woord en Getuienis bestel en toe ondersoek hul of daar niks weggelaat is uit die Skrif nie,soos wat daar by baie vertalings gevind is! Hul sien toe die eerste Skrif wat weggelaat is is Hand 8:37! Toe wil hul nie meer die Woord en Getuienis bestel nie! Mag jy vir my klaarheid gee!

KOMMENTAAR:

Daar is voetnotas wat verduidelik waarom sekere verse “weggelaat” is in WeG. Die probleem is dat ouer vertalings verse en gedeeltes van verse (weens ‘n verskeidenheid van redes) bygevoeg het by die oorspronklike teks en dat navorsing oor die afgelope paar dekades (bloot op teks verwante gronde en nie op dogmatiese gronde nie) hierdie byvoegings uitgewys het. Met WeG het ons probeer om die vertaling so ná as moontlik aan die oorspronklike teks te kry, met inagneming van die mees betroubare bronne beskikbaar.

Ek dink ‘n mens kan met veiligheid sê dat geen vertaling vandag volmaak is nie. Wat ek wel kan sê is dat WeG ‘n eerlike vertaling is en dat ons ook in die toekoms nie sal huiwer om klein aanpassinkies te maak as dit aan die lig kom dat daar met die oorspronklike teks gepeuter is nie. Uit die aard van die saak verander hierdie regstellings nie wesenlik aan die inhoud van die Skrif nie en is dit vir my jammer dat sommiges om sulke redes nie in WeG belangstel nie.