Uit Babel uit

IVO, Nylstroom

Ek het julle webtuiste besoek en wil baie graag die volgende bestel … Dis nou maar onlangs dat ek hierdie waarhede geleer het – uit Vader se genade…. Ek is op die oomblik NG.

Dis vreemd, maar ek weet dit is die waarheid. Ons gesin se uitdaging nou is om uit Babel te kom….

Al die geestelike musiek wat ek altyd só geniet het, gebruik al die verkeerde name, goeie geestelike boeke wat ek só graag gelees het, wat my geestelik gevoed het….

Dis nie meer dieselfde nie…. Mense wat Vader só lief het, maar hulle ken nie die waarheid nie?

Gemeenskap met daardie gelowiges is nie meer dieselfde nie? Maar ons is maar min hier wat hierdie waarheid te wete gekom het. Dit laat mens aan die eenkant leeg en alleen voel…

Is dit maar net die oorgang wat moeilik is? Voel mens later weer vol? Met jong kinders op skool – waar al die tradisionele goedjies maar geleer word… ek weet nie wat om daar te maak nie?? Sport op die Shabbat? Wat doen julle mense?

Dankie, ek wou net met iemand deel wat sou verstaan…. ek bevind my binne in ‘n stryd….

Kommentaar

Dankie dat jy vrymoedigheid neem om jou hart oop te maak. Ek kan my heeltemal met jou frustrasie vereenselwig rondom boeke, liedere, boodskappe, ens wat ‘n krapperigheid veroorsaak, omdat die Naam bo alle name nie daarin erken word nie.

Uit die aard van die saak is hierdie oorgang aanvanklik baie moeilik en selfs seer. ‘n Mens groei egter in hierdie “nuwe” manier van aanbid, wat in werklikheid die oorspronklike (en van Bo af goedgekeurde) manier van aanbid is. Ek kan jou die versekering gee dat jy nie net later weer “vol” gaan voel nie, maar dat die Skrif vir jou groter betekenis gaan kry en meer verstaanbaar gaan word. Dat jou beeld van die Vader gaan toeneem in voortreflikheid en skoonheid. En dat hierdie nuwe verstaan van Yahweh en sy Woord vir jou ‘n lewenswysheid en lewensvaardigheid gaan bring wat op geen ander manier bekom kan word nie.

Die pad van die ware geloof is tot ‘n baie groot mate ‘n alleenpad. Feitlik al die geloofsreuse waarvan die Skrif praat het hierdie alleenpad geken en moes keuses maak wat hulle van die meerderheid afgesonder het. In S.A. is daar egter baie bemoedigende tekens in hierdie opsig en letterlik honderde indiwidue en gesinne waarvan ons weet het oor die afgelope jaar of twee die keuse gemaak om hierdie pad te loop. Ons het verlede jaar en die eerste gedeelte van hierdie jaar seker meer as 500 Woord en Getuienisse verkoop – aan gelowiges uit elke deel van ons land en Namibië. Meeste van hierdie mense met wie ek gesels het, het ‘n besluit geneem om soos jy, uit Babel uit te kom en terug te keer na die pad van die Woord.

Ons het vandag twee kinders wat uit die skool uit is en een wat op skool is. Uit eie ondervinding is ons raad aan ouers om hulle kinders so goed as moontlik bloot te stel aan die volle spektrum van die Woord en die pad van gehoorsaamheid (soos die Woord dit uitstippel, nie soos dit in meeste kerke geleer word nie). As hierdie fondasie deeglik gelê word, is dit NIE nodig om die kind uit die normale skoolproses te onttrek nie. Hulle MOET van kleins af leer hoe om te staan vir wat hulle glo, binne-in die strukture en druk wat van die wêreld se kant af kom. Leer hulle om keuses te maak en probeer om (veral as hulle ouer word) nie VIR hulle te besluit nie. Hierdie beginsel is veral belangrik as dit kom by die Shabbat en sport op die Shabbat … Baie stekte met al die moeilike besluite wat veral in die beginstadium geneem moet word. Yahweh is getrou en sal julle hierin bystaan.