Die Skrif en egskeiding

TP, Gauteng

Ek skryf die email met ‘n vreeslike swaar gebroke hart. Ek het dringend advies nodig.

Ek het ‘n paar jaar terug ‘n man ontmoet waarvoor ek baie lief was. Na ‘n jaar en ‘n half en ons verloof geraak en ‘n week voor die troue het ek die gevoel gekry dat ek ‘n vreeslike fout maak. Ek het met my pa daaroor gesels en my pa het gese as ek so voel moet ek nie trou nie. Ek het skuldig gevoel omdat my pa reeds soveel geld in die troue ingestort het. Ek het nie geluister en met die man getrou. Dinge het goed gegaan vir omtrent 6 maande en dit is wanneer alles begin hand uit ruk.

My man het ‘n groot drank en humeur probleem. Hy boelie my vreeslik baie. Elke keer het ek met my man gepleit om op te hou en gehoop en gebid dat my huwelik sal verbeter. Ek het my huwelik in YaHWeH se hande gesit.

My man het gegaan vir berading oor sy gedrinkery en na 5 sessies besluit hy gaan nie meer nie. Sy drank beskadig ons huwelik en vir my as persoon.

My man raak vreeslik aggressief, hy mishandel my mondeliks en emotioneel. Daar was al gevalle van fisiese mishandeling. Hy vloek my baie sleg, gebruik die F en P woord op ‘n gereelde basis. Hy het geen respek vir my nie. Ek haat my man met my hele hart.

Hy het al my weeklikse Shabbat gevloek en my sleg verneeder voor sy ouers en ander vreemde mense. My man is glad nie ‘n gelowige nie. My geloof in YaHWeH is vreeslik sterk en ek weier dat enige iemand dit verander.

Ek weet YaHWeH is teen egskeidings maar ek kan nie meer saam met my man wees nie. Ek huil vreeslik baie en ek hou myself toe gesluit in in my kamer. Ek is bang om in ‘n vetrek te wees saam met hom wanneer daar ‘n bakleiery was.

Ek wil graag aansluit by ‘n studie groep in … as jy enige kontakte het sal ek dit baie waardeer as jy my nommers of email adresse kan gee. Ek hoop regtig om vinnig van jou te hoor.

KOMMENTAAR

Ek kan sien en hoor dat jou huwelik vir jou in ‘n groot krisis ontaard het en dat ‘n mens in julle geval eintlik nie meer van ‘n huwelik, in die ware sin van die woord, kan praat nie. Wat jy die afgelope paar jaar beleef het moes vir jou emosioneel, fisies en geestelik absoluut uitmergelend gewees het en het jou ontneem van byna alles wat Yahweh vir die huwelik bestem en bedoel het.

Dit bring ‘n mens by die vraag wat presies die Skrif bedoel met die (sewende) gebod dat jy nie mag egbreuk pleeg nie. Hierdie gebod sê in soveel woorde dat iemand wat getroud is, nie die verbond (of die huweliksbeloftes) van die eg (of die huwelik) mag verbreek nie. Soos dit vir my lyk is dit presies van jou man oor ‘n lang tydperk gedoen het: Hy het die beloftes wat hy by julle huweliksluiting teenoor jou gemaak het, verbreek en daarmee die sewende gebod oortree. Volgens die Skrif se verstaan van ‘n verbond, kan daardie verbond ongeldig verklaar word (en kan die veronregte party sy rug op die ander een draai) as die ander party die “reëls” van die verbond oortree of verbreek het. Dit kan onder meer in die volgende gedeeltes gesien word:

Deut 29:25-28 Omdat hulle die verbond van Yahweh, die Elohiem van hulle vaders, verlaat het wat Hy met hulle gesluit het toe hulle deur Hom uit Mietsrayiem uitgelei is, en hulle ander magtiges gaan dien en hulle daarvoor neergebuig het … daarom het die toorn van Yahweh teen daardie land ontvlam … en Hy het hulle weggeslinger na ‘n ander land, soos dit vandag is.

Jos 7:11-12 Yiesraél het gesondig en het ook my verbond oortree wat Ek hulle opgelê het … Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die ban onder julle uit vernietig nie.

Jos 23:16 As julle die verbond van Yahweh julle Elohiem wat Hy julle beveel het, oortree en ander magtiges gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toorn van Yahweh teen julle ontvlam, en julle sal gou omkom uit die goeie land wat Hy aan julle gegee het.

Rigters 2:20-21 Daarom het die toorn van Yahweh teen Yiesraél ontvlam, en Hy het gesê: Omdat hierdie nasie my verbond wat Ek hulle vaders beveel het, oortree en na my stem nie luister nie, sal Ek ook verder geeneen van die nasies wat Yahushua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uit verdryf nie

2 Kon 17:15 En hulle het sy insettinge en sy verbond verwerp wat Hy met hulle vaders gesluit het, en sy getuienisse waarmee Hy hulle gewaarsku het, en agter nietige afgode aan geloop en self nietig geword … So het Yahweh dan baie toornig op Yiesraél geword, sodat Hy hulle van sy aangesig verwyder het; niks het oorgebly nie as net die stam van Yehudah alleen.

Jer 11:10-11 Die huis van Yiesraél en die huis van Yehudah het my verbond verbreek wat Ek met hulle vaders gesluit het. Daarom, so sê Yahweh: Kyk, Ek ramspoed oor hulle, waaruit hulle nie sal kan uitkom nie; dan sal hulle na My roep, maar Ek sal na hulle nie luister nie.

Jer 34:18-20 En Ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in twee stukke gesny het en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het … Ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek; en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde.

Eseg 16:8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou ‘n verbond aangegaan, sê die Meester Yahweh, en jy het myne geword (maar) … jy het gehoereer met die kinders van Mietsrayiem, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg … (daarom) het Ek my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Pelieshtyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

Die feit dat Yahweh, na alles wat sy volk teen Hom gedoen het, hulle nog steeds nie volledig verwerp het nie, is NIE omdat die verbond tussen Hom en sy volk VEREIS dat Hy ten spyte van alles, nog steeds met hulle bemoeienis moet maak nie. Nee. Dis net omdat sy guns en sy liefde só oneindig groot is (selfs nog groter as wat normaalweg van ‘n mens verwag word) en omdat Hy hulle van die grondlegging van die wêreld af as sy eiendomsvolk gekies het. In júlle geval het jou man nie net sy kant van die verbond (en die sewende gebod) uitdruklik verbreek nie; hy het ook onberekenbare skade aan jou gedoen en selfs nou nog voel jy nie veilig as jou man naby jou is nie. My verstaan van die Skrif is dat jy nie net jou bande met hom MAG verbreek nie, maar dat jy dit BEHOORT te doen. In terme van die verbond, is daar niks meer van julle huwelik oor wat nog “gebreek” kan word nie.

Hierdie siening is dalk nie die siening van almal met wie jy al hieroor gepraat het nie, maar dis hoe ek die Skrif in hierdie opsig verstaan. Ons kan gerus verder hieroor gesels as jy wil.

Ek stuur vir jou die name van persone naby aan jou met wie jy kan skakel.