Tipiese Shabbatbyeenkomste

DD, Rustenburg

Wees gegroet in die Naam van Yeshua,

Graag soek ons inligting om uit te vind of die enigste byeenkomste van Messiaanse se samekoms slegs in Vishoek is en of daar landswyd ander gemeentes ook is.

Ons woon in Rustenburg, Noord Wes Provinsie so 100km vanaf Pretoria en sou graag kennis wou maak met meer gelowiges in hierdie verband.

Sal ook graag meer wil hoor van julle en hoe julle byeenkomste werk, en of jul al die feeste hou en watter Bybel julle gebruik en sou aanbeveel.

Ons sal dit hoog op prys stel indien julle ons hierin kan van hulp wees en kyk uit na ‘n spoedige antwoord.

Kommentaar

Dankie vir julle brief. Ja, daar is ongetwyfeld Messiaanse samekomste op verskeie plekke in ons land – met sommige van hierdie groepe het ons kontak en met ander nie. Ons is ook bewus daarvan dat nie alle groepe op dieselfde wyse funksioneer nie en ook nie op dieselfde dinge ewe veel klem lê nie. Soos julle moontlik reeds op ons webtuiste gesien het, voel ons hier in Vishoek sterk oor die herstel van ‘n aantal essensiële aspekte van die geloof wat na ons mening oor ‘n lang tydperk verwaarloos en vergete geraak het – aspekte soos die Vader en die Seun se Name, die Shabbat, die feeste waarvan Levitikus 23 praat en die Torah, in sy geheel, met ander woorde die volmaakte lering wat die Vader van die vroegste tye deur sy diensknegte en profete (en later ook deur sy Seun) bekendgemaak het.

Ons tipiese Shabbat byeenkoms begin met gebed, die blaas van ramshorings en die sing van lofliedere met kitaarbegeleiding. Daarna is daar Skriflesing, ‘n Skrifboodskap, gebed en afsluiting met die seën van Numerie 6. Ons hou al die feeste van Levitikus 23 en dit neem verskillende formate aan, maar ons maak seker dat daar afgesonderde byeenkomste plaasvind op die dae wat deur die Skrif aangedui word. Tydens die Fees van Ongesuurde Brode verwyder ons letterlik die suurdeeg uit ons huise en vir die Huttefees (Feast of Tabernacles), of ‘n gedeelte daarvan, reël ons elke jaar ‘n plek waar ons saam in tente kan gaan bly. Volgens die Skriftuurlike patroon kom ons ook maandeliks bymekaar op die dag van die nuwemaan. By hierdie byeenkomste doen ons gewoonlik voorbidding vir mekaar, en ander wat gebed nodig het, en dan sluit ons af deur gesellig saam te verkeer (en gewoonlik ook saam te eet). Ons het kalenders beskikbaar met die feesdae daarop aangedui, asook die dae waarop die nuwemaan (in Jerusalem) gesien behoort te kan word.

Ons gebruik een van twee Skrifte: The Sciptures (Engels, beskikbaar by Qodesh Publisers) en Woord en Getuienis (Afrikaans, beskikbaar by ons). Besonderhede oor laasgenoemde is op ons webtuiste beskikbaar. Ons maak CD opnames van ons Shabbatboodskappe en stel dit beskikbaar vir diegene wat belangstel. Daar is reeds heelwat mense regoor die land wat hiervan gebruikmaak. Ons is nie bewus van Messiaanse gelowiges in julle omgewing nie. As julle belangstel om eenmalig of gereeld van ons CD’s te ontvang en dit as vertrekpunt vir julle eie Shabbatbyeenkomste te gebruik, is julle welkom om met ons in die verband te skakel. Ons gebed is dat ons Vader en Skepper, Yahweh, vir julle die pad vorentoe duidelik sal aanwys en dit vir julle moontlik sal maak om Hom waarlik in gees en in waarheid te aanbid.