Tiendes

SF, Bloemfontein

Ek wil graag weet hoe jul die gee van 10des hanteer.

Kommentaar

Wat die gee van tiendes betref, net kortliks: Die tiendes was uiteraard in die eertste plek vir die tempel en die instandhouding dáárvan bedoel, maar ek meen die beginsel geld nog steeds om te verseker dat sommiges (wat voltyds met die instandhouding van die geestelike tempel van Yahweh besig is) daardie werk sonder belemmering kan doen. Ek meen dat ons tiendes nog steeds aan Yahweh behoort, maar dat ons baie versigtig moet wees vandag om dit nie te “verspil” deur dit in aksies te stort wat hulle eie agendas het en nie erns maak met volle gehoorsaamheid aan die Woord nie.