Wat van die sogenaamde Israelvisie?

TB, Stilbaai

Ons is lidmate van AP Kerk. Afgelope jare het ek groot worstelstryd begin kry met kerk, ongelukkig bind tradisies n mens. Ek het besef daar is n groot misleiding in die kerk veral met doop. Al die jare het die susterskerke mense laat glo dat hulle reg is. Die afgelope maande het ek n in my binneste n dringende begeerte begin kry om Jesus se oorspronklike name uit tevind sonder dat ek geweet het wat ek als gaan uitvind nie. Ek het (uitgevind van) Woord en Getuienis. Die woord Bybel is altyd aan ons voorgehou, beteken dit iets? As n mens nou Woord en Getuienis begin lees dat daarop nie Bybel staan nie..

Ons kerk het darem nog altyd uit ou vertaling gelees kan nie glo dat mense nog nuwe vertaling lees nie.

Alles is vir my nuut alhoewel ek vir al die jare kerk toe gegaan het. Hoe verander n mens alles?

Kan jy my iets se van Israelvisie?

KOMMENTAAR:

Lekker om van jou te hoor. Ja, meeste van ons is vir jare lank deur valse leerstellings, halwe waarhede en tradisies gevange gehou en in die proses het ons erg uitgemis op die seën wat Yahweh, ons hemelse Vader, vir ons bedoel het.

Die woord “Bybel” is afgelei van die Griekse woord “biblia” wat “boeke” beteken, maar dis nie ‘n benaming wat in die Skrif self gebruik word vir die versameling van geskrifte wat saam die Woord van Yahweh uitmaak nie. Boonop is dit ‘n Griekse woord en deur hierdie woord te gebruik versterk ‘n mens die wanpersepsie dat die Skrif vanuit ‘n Griekse denkraamwerk ontstaan het. Wat natuurlik nie die geval is nie. Die Skrif het vanuit ‘n Hebreeuse konteks ontstaan en die Hebreeuse manier van dink verskil radikaal van die Griekse manier van dink. Daarom verkies ons om ‘n benaming te gebruik (“Woord en Getuienis”) wat gebaseer is op die manier waarop daar in die Skrif self oor Yahweh se woorde aan ons as mense gepraat word – beide in die Ou Verbond (Jes 8:16-20) en in die Nuwe Verbond (Openb 20:4 – “die getuienis van Y’shua en die woord van Elohiem”).

Ek sou baie versigtig wees om my op enige manier met voorstanders van die Israelvisie te assosieer. Daar mag verskillende gestaltes van hierdie “beweging” wees, maar die wortels daarvan is gebaseer op ‘n verkeerde beskouing van die Skrif, naamlik dat Yahweh net in die fisiese Israel geïnteresseerd is en dat sekere (veral Europese, en dus ook blanke Afrikaanse) volkere fisiese nasate van die “werklike” Israel is en dus as die “Herrenvolk” (“die volk van die Here”) kwalifiseer. Hierdie siening hou hoegenaamd nie rekening daarmee nie dat Yahweh alreeds vir Abraham beloof het dat Hy deur hom en sy nagelsag “al die nasies van die aarde” wou seën en dat mense soos ek en jy (ongeag of ons moontlik Joodse bloed in ons are het, of nie) die geleentheid gebied word om by Yahweh en sy ware volk aan te sluit, met ontvangs van al die voorregte daaraan verbonde.