Tallit en Tsit-tsit

PJ, Mosambiek

Wat ʼn wonderlike voorreg om op jul webtuiste die waarheid te kan lees. Ek is geweldig opgewonde waarheen Jahwe met ons as “volk” is. Ons, die wilde olyftakke, want ʼn Jood is ek nie en sal dit seker nooit kan wees nie.

Verder is dit ook ons voorreg dat ons sowat drie jaar gelede uit die tradisionele kerk uit is. Dit was vir ons ʼn baie swaar tyd want ons was baie aktief in die kerk. Ons is daar uit sonder om te weet waarheen. Die eensaamheid het ons egter genoop om ons troos en leer slegs by Jahwe en in Sy woord te soek en te kry. Dit was maar aanvanklik ʼn bittere alleentyd in die woestyn, maar nou in retrospeksie, een van ons beste tye van ontmoeting en groei. Ons was en is van Jahwe alleen afhanklik. Ons behoort steeds aan geen “kerk” nie en ons onderhou die Shabbat. Ons kinders deel ook nou in hierdie leefwyse.

Beide ek en my vrou is ook daarna op ons versoek gedoop. Dit was die begin van ons “nuwe” lewe. Dis hier waar ons werklike, ongekende vreugde en lewe in Jahwe begin het.

Ek sal graag jul mening wil hoor oor die gebruik van die tallit. Ek wil myself graag verduidelik. Die tallit is nie ʼn “heilige” doek nie. Dis net ʼn tydelike tentwoning waar ek werklik in afsondering met Jahwe kan wees. Dis so spesiaal. Dis soos die “binnekamer” wat gesluit is en jy werklik met Elohim kan praat en na Hom kan LUISTER. Die “alleentyd saam met Elohim is alles. Niemand het dit aan my voorgeskryf nie, maar tog iets wat ek “ontdek” het. Dit is vir my iets baie spesiaal. Ek beleef ʼn totale onderwerping van myself aan Jahwe se gesag. Dalk ook belangrik dat ons nie een “afgod” vir ʼn ander verruil nie. Daarom mag die tallit nooit die plek van Jahwe inneem en net ʼn nuwe “afgod” word nie. Is dit nie so nie dat Balak nie die Israeliete kon vervloek nie vir die rede dat hulle onder hul “skuilings” was nie. Was hierdie skuilings nie die talliete wat hul gebruik het om onder te bid nie? Hulle was besig om te bid!, en daarom kon hy hulle nie vervloek nie, maar moes hulle toe teen sy wil seen.

Nou wil ek niks meer se nie, want my vraag is al amper so lank soos ʼn tradisionele preek.

Kommentaar

Dankie vir jou openhartige email. Dis vir my elke keer bemoedigend om ‘n getuienis soos julle s’n te hoor en opnuut te besef dat Yahweh vandag presies dit doen wat in gedeeltes soos Sag 8:22 geprofeteer is: “So sal dan baie volke en magtige nasies kom om Yahweh van die leërskare in Yerushalayiem te soek en die aangesig van Yahweh om guns te smeek.”

Ek dink jou aanvoeling (en balans) ten opsigte van die tallit is reg: Ons kan dit as ‘n “bedekking” gebruik wanneer ons voor die Vader verskyn en as simboliek daarvan dat ons in afsondering en afgesonderdheid tot Hom nader, maar ek sien dit nie as “vereiste” vir elke geleentheid van gebed en stil word nie. Die dra of gebruik van ‘n tallit, as sodanig, word nie deur die Skrif as opdrag gegee nie. Daar is wel ‘n opdrag aan Yehudiem om Tsit-tsit aan die vier hoeke van hulle kledingstukke aan te bring, maar my verstaan is dat hierdie vereiste (net soos die besnydenis) nie op gelowiges uit die nie-Joodse nasies afgedwing is nie. Dit is verder insiggewend dat Shaul in 1 Kor 11 die gemeente adviseer dat die mans NIE hulle hoofde tydens gebed, ensovoorts moet bedek nie, as uitdrukking daarvan dat Y’shua hulle Hoof (en hulle bedekking) is. Ek besit self ook ‘n tallit en gebruik dit by geleentheid, maar nie gereeld nie en ek wil ook nie op enige manier ‘n nuwe “voorskrif” daarvan maak nie. As ons dit wél sou doen, trap ons in dieselfde strik as wat in Shaul se tyd (veral Galasiërs) gebeur het en lê ons op nie-Jode ‘n onbehoorlike en onskriftuurlike las.

My antwoord is nie volledig nie en ons kan gerus verder hieroor korrespondeer, as jy so voel.