Die probleem met leierskap

SP, Adres Onbekend

Hier in ons dorp is daar nou (uiteindelik) ‘n groepie Hebreeuse wortels mense bymekaar. Hulle varieer van mensejare se kennis tot nuwe inkomelinge. Ek neem tans die leiding (Ek wens so hier in ons dorp was ‘n sterk manlike persoon, met Torah-kennis, maar ongelukkig nog-nie).

Omdat ek ‘n vrou is, is die outoriteitsfaktor baie moeilik en soms is daar mense wat met vreemde teorieë die groep van koers af druk.

Ek wil dit steeds in liefde hanteer, maar is onseker wat die regte manier sou wees…

Het u dalk vir my raad? Dankie dat ek die vrymoedigheid kon neem om u raad te vra!

KOMMENTAAR

Ek het werklik simpatie met wat jy in jou epos geskryf het en wat seker een van die grootste struikelblokke is, binne die Messiaanse oplewing wat vandag in die meeste dorpe en stede in Suid Afrika voorkom. Ek meen dat die leiers van Messiaanse groepe in Suid Afrika uiters bedag moet wees vir die verskynsel van populistiese standpunte en ‘n soort uitleg van die Skrif wat indrukwekkend klink, maar nie reg laat geskied aan die Skrif in sy geheel nie. Een manier om dit te doen in ‘n groepie soos joune is om die groeplede te wys op die skade wat dit doen aan ons getuienis na buite (en aan ons gespook om mense sekere vergete waarhede van die Skrif te laat raaksien) as ons self daartoe bydra dat daar ‘n persepsie daarbuite ontstaan dat die Messiaanse beweging nie op die suiwer fondasie van die Woord gebou is nie. Ek is in die verlede al dikwels gekonfronteer met leiers buite die Messiaanse beweging wat “ons” beskuldig van dinge wat hulle gehoor by indiwidue wat hulleself met die Messiaanse beweging assosieer, wat behoorlik ‘n mens se hare laat rys! Die leiers binne die Messiaanse beweging het in hierdie opsig werklik ‘n belangrike (opvoedende en begeleidende) rol om te speel.