Bybel met regte Name

SM, Adres Onbekend

Ek wil graag meer weet oor die bybel wat julle uitgee met die regte Name in is dit in afrikaans en is daar enige veranderinge gemaak en op watter datum vertaling is die bybel?

KOMMENTAAR

Ons noem die Afrikaanse vertaling wat ons versprei: Woord en Getuienis. Dit is tot ‘n groot mate gebaseer op bekende teks van die 1933 Afrikaanse vertaling, maar heelwat veranderinge is aangebring ten opsigte name en titles van persone, plekke, ensovoorts, insluitende die Name van die Skepper, Yahweh, en sy Seun, Y’shua. om dit so na as moontlik aan die oorspronklike teks te bring. Daar is ook ‘n hele aantal uiters bruikbare voetnotas bygevoeg wat help om die betekenis van sekere tekste beter te verstaan. Jy kan op ons webblad (hier) gaan kyk na uittreksels uit Woord en Getuienis, om te sien hoe dit lyk.