Skriftuurlike siening van die Huwelik

VR, Saldanha

Ek het `n vraagstuk waarmee ek graag jou hulp verlang.

Dit gaan oor die skriftuurlike wyse van `n troue.

Wat het dit behels, wanneer is `n persoon werklik getroud, die gebruike rondom die troue en dies meer, ek hoop dat jy moontlik tyd het om dalk ietsie op te kan stel daaroor, ek sal dit baie waardeer.

Die onderwerp het nogal onder my aandag gekom `n paar jaar gelede, en weer onlangs… daar is so groot bohaai oor voorhuwelikse gemeenskap, en die mense sê dit en dat daaroor.

Toe ons so paar jaar gelede `n praatjie daaroor gehad het, het ek geleer, (nou dit mag verkeerd wees, en dus is dit hoekom ek jou opinie wil hoor) dat dit `n verkeerde gevolgtrekking om van voorhuwelikse seks te praat.

My rede hoekom ek dit sê is omdat die huwelik `n verbondsluiting is as ek dit reg verstaan.

Dus as `n man by `n vrou ingaan het hulle ook dan `n verbond gesluit – en is hulle in die oë van YHWH getroud – hulle het een vlees geword. Nou as die man weer by iemand anders sou slaap, dan is hy besig met owerspel, en hoerery. Verstaan ek dit verkeerd?

Ek is nogal nuuskierig rondom die tradisie van troues in die Skrif, hoe is dit veronderstel om te verloop… as mens dit bv puntsgewys sou uiteensit.

KOMMENTAAR:

Jammer ek kom nou eers terug oor jou vraag rondom die troue of huweliksluiting. Ek het nog nie self baie nagelees hieroor nie, maar ek dink in beginsel is jy reg dat dit van die begin af so verstaan is dat wanneer ‘n man by ‘n maagd ingaan, daar ‘n verbond (met bloed en al) gesluit word en dat dít die eintlike huweliksluiting konstitueer. Die implikasie hiervan is dat hierdie verbond eerbiedig moet word en permanent is en dat ander verhoudings nou nie meer aangegaan mag word nie.

Dat daar van vroeg af reeds ‘n amptelike huweliksluiting (met dokumente) moes plaasgevind het, is duidelik, aangesien daar in Devariem 24 van ‘n skeibrief gepraat word. ‘n Skeibrief veronderstel immers ‘n (skriftelike) huweliksbevel, of iets soortgelyks. Skriftuurlik lyk dit dus wel of die huweliksluiting nie van die amptelike (of: wetlike) komponent losgemaak kan word nie. Vir my dui dit daarop dat twee mense wat besluit om in die huwelik te tree, die volle implikasies van so ‘n besluit moet oorweeg en nie die verantwoordelikheid wat daarmee saamhang, mag verontagsaam nie. Ek het bedenkinge daaroor as ‘n paartjie ‘n seksuele verhouding met mekaar het en dit probeer goedpraat met die argument dat daar in die vroegste tye nie iets soos huwelikseremonies was nie, maar nog nie gereed is om die volle verantwoordelikheid van getroud wees op hulle te neem nie.

Ek weet nie of dit ‘n bietjie help nie, maar miskien kan ‘n mens hierdie paar gedagtes as vertrekpunt vir verdere bespreking gebruik.