Skriftuurlike huweliksluiting

IN, Wellington

Ek wil graag by jou weet hoe die Joodse troues werk in die sin dat ons graag ‘n troue wil probeer rëel wat skriftuurlik is en so na as moontlik aan die oorspronlike idee van trou(e) kan kom .

Kommentaar

Die Skrif het maar min oor huwelik seremonies – behalwe ‘n aantal gelykenisse (wat nie noodwendig riglyne gee oor hoe die seremonie vandag moet lyk nie) en die feit dat Y’shua op ‘n troue water in wyn verander het (wat hoogstens aandui dat ons ook maar wyn op ons troues kan hê). Joodse huwelike is goed om na te kyk, maar bestaan grotendeels uit ‘n aantal tradisies wat glad nie in die Skrif voorkom nie (alhoewel die gebruik dat die huwelikspaar gewoonlik onder ‘n “Chuppa” hulle huweliksbeloftes teenoor mekaar maak, ‘n Skriftuurlike basis het en veral die feit illustreer dat dat so ‘n huwelik onder die “covering” van die Almagtige is). Dus is my raad: Hou dit eenvoudig en maak seker dat die belangrike simboliek van óns huwelike as simboliese heenwysing na Yahweh se huwelik met sy volk, tydens die seremonie na vore gebring word. Ek reken ook dat die eed / gelofte / belofte van ‘n huweliksluiting Skriftuurlik gesproke in die Naam van Yahweh behoort te geskied. Van die vroegste tye af is belangrike ede of geloftes letterlik in sy Naam afgelê – om daarmee aan te dui dat die betrokke partye op die hoogste, moontlike gesag hulle beloftes teenoor mekaar aflê. En o ja, dit maak vir my sin as die bruid nie net ewe rustig na die bruidegom aangestap kom nie, maar die bruidegom op een of ander manier aandui dat hy fisies na die bruid toe kom (of gaan) – net soos Y’shua (die Bruidegom) fisies sal terugkom aarde toe om sy Bruid te kom haal. ‘n Mens kan iemand vra om die shofar te blaas, omdat dit algemeen aanvaar word dat Y’shua tydens ‘n Trompettefees (Yom Teruah, waarin die blaas van ramshorings en trompette aan die orde van die dag is) sal terugkeer om sy Bruid te kom haal.