Siener Van Rensburg

MDR, Bellville

Wat is jou siening oor die inligtingstuk na aanleiding van sekere profesieë van Siener van Rensburg wat onder blanke Suid Afrikaners versprei word en wat daarop dui dat gelowige blankes die afgesonderde volk van Yahweh is en dat hulle hulle moet gereedmaak vir ‘n groot stryd (en selfs burgeroorlog) in die post-Mandela periode wat voorlê?

KOMMENTAAR:

Ek het so bietjie gelees deur die notas oor Siener wat jy vir my gestuur het. Ek weet van Siener en is bewus daarvan dat van sy profesieë al waar geword het. Daarom sal ek nie die dinge wat hy gesê het, eenvoudig as “onsin” of as “onbelangrik” afmaak nie.

Dit is min of meer waar my instemming eindig as ek die standpunte lees wat in hierdie stuk na vore kom. Die standpunte wat in hierdie stuk weerspieel word, is sonder twyfel een en dieselfde as die standpunt van diegene wat glo dat die blanke Afrikaners nóú (in die plek van Yisrael) die uitverkore volk van die Allerhoogste is. Dit is “Replacement Theology” in sy mees klassieke gestalte en kan op geen manier vanuit die Skrif onderskryf word nie! Ek en jy behoort NIKS hiermee te make te hê nie. Dit is trouens onmoontlik om terselfdertyd dít te glo en ook te glo dat dit die eindtydplan van die Vader is om die volle huis van Yisrael te herstel deur onder meer die verstrooide nasate van Efrayiem vanuit die (heiden)nasies na Hom as die Elohiem van hemel en aarde te laat terugkeer.

Kyk maar hoe dikwels daar in hierdie notas daarop gesinspeel word dat die blanke Afrikaners die volk van Yahweh is. Byvoorbeeld: “die Here sou ook nie dat sy volk hierdie boek lees …” (middel eerste bladsy); “die enigste Christelike land in die wêreld” (eerste helfte, derde bladsy); “God sal altyd na sy volk kyk, altyd” (tweede helfte, derde bladsy); ensovoorts. Die “shalom” waarvan die Woord praat, wat hier op aarde herstel sal word, sal beslis nie ‘n “kleur-geöriënteerde” shalom wees nie – nee, dit sal “geloofs-geöriënteerd” wees en die sentrum daarvan sal Yerushalayiem wees, nie Pretoria nie. Christelikheid was nog nooit nie, en sal ook nie in die toekoms die konteks wees waarbinne die Vader se wil volbring word nie – alhoewel daar baie sal wees wat bereid sal wees om hulle lewens vir hierdie “ideaal” te gee. Dieselfde tipe “replacement” aansprake wat in hierdie stuk oor Suid Afrika en die blanke volk gemaak word, word in ander wêrelddele oor Duitsers, Amerikaners, Britte en sekere ander nasies ook gemaak. Al hierdie teorieë gaan van die standpunt uit dat die Vader se aanvanklike plan met sy volk Yisrael jammerlik gefaal het en dat Hy ‘n “Plan B” in werking moes stel – wat beteken dat honderde beloftes in die Skrif nie meer letterlik opgeneem kan word nie!

Die Skrif herinner ons daaraan dat ons “vreemdelinge” in hierdie wêreld is en roep ons op om ons geloof tot die einde te bewaar en te beskerm – nie ons kultuurgoedere en ons politieke erfenis, en selfs ons christelike geskiedenis, wat besoedel is deur die “wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu” (Efes 6:12) nie. Ons oog en ons hoop is gerig op die “shalom” en die restourasie wat die Messias met sy koms sal inlui. Sy belofte is dat ons gehaat sal word deur mense (selfs familie en bloedverwante) en in sommige gevalle doodgemaak sal word, maar dat geen haar van ons hoof verlore sal gaan nie (Luk 21:16-18). Daar is geen Skriftuurlike rede waarom die van ons wat dít glo, by die proses betrokke moet raak wat in hierdie stuk beskryf word nie.

Dink maar hieroor en laat my asb. weet hoe jy voel.