Shabbat VS Loopbaan

EF, Suidkaap

Ek is heeltemal deurmekaar oor die Sabbat – ek kan nie verbykom

by die opdrag om 6 dae te werk en die sewende dag te rus nie. Watter dag verwag Jahweh van my om te rus – om nie te werk en besigheid te praat nie? Help asseblief! Hierdie is maar een van die vele wroeginge waarmee ek moet huishou op die oomblik!

Kommentaar

Ek het begrip oor wat jy (in jou vorige email) sê oor werk wat onvermydelik is op die Sabbat. Moenie dat hierdie tipe vrae jou besluit oor die reg of die verkeerd van die Skriftuurlike Sabbat beïnvloed nie. Kry eers duidelikheid oor die beginsel in jou eie gemoed: Het Yahweh die Sabbat afgeskaf / verander, of nie? Indien jy oortuig is dat Hy dit nie gedoen het nie (en dat dit mense was wat vir hierdie afskaffing / verandering verantwoordelik was), kan jy die hele kwessie biddend na jou hemelse Vader toe neem en vir Hom vra om dit vir jou moontlik te maak om die Sabbat te onderhou. Veral in soverre dit jou werk en jou familielewe aangaan. Ek ken tientalle mense wat die keuse gemaak het om hierdie roete te neem. Vir sommiges was dit baie moeilik maar daar is baie wat vandag kan getuig dat Yahweh hulle ryklik daarin geseën het en nuwe deure vir hulle oopgemaak het. Alles gaan beslis nie oornag gebeur nie, maar dit begin met ‘n hartsverandering. Vandat ons as ‘n gesin (met drie kinders wat toe nog op skool was) besluit het om die Sabbat te hou, moes ons dikwels belangrike en moeilike keuses maak, maar na sewe jaar kyk ons nie vir een oomblik terug nie en weet ons dat Yahweh se hand van seën en beskerming die hele tyd met ons was. Baie sterkte met hierdie skoonmaakproses.