Twaalf dissipels en twaalf stamme

SF, Bloemfontein

May I please ask your input, it’s something that bugs me. One of the disciples was a Canaanite, but the 12 disciples will judge the 12 tribes: Did the 12 disciples represent the 12 tribes? Where can I find documentation on it?

KOMMENTAAR:

Ek gaan kortliks antwoord – laat weet gerus as jy nie hiermee tevrede is nie.

Dit is sterk te betwyfel dat Simon wat in Matt 10:4 en Mark 3:18 ‘n “kananites” genoem word, ‘n Kenaániet was – met ander woorde ‘n inwoner of ‘n burger van Kenaán, ‘n nasie waaroor daar baie negatief in die Tanach gepraat word. In Luk 6:15 en Hand 1:13 word hy ‘n “zelotes” genoem en die meeste kommentare stem saam dat die woord “kananites” in Matt 10 en Mark 3 ‘n afgeleide vorm van die Hebreeuse woord “kana” wat “zealous” of “jealous” beteken. In die Talmud word die Joodse groep wat algemeen bekend gestaan het as die “Zealots”, die “kanna’im” genoem.

Daar is na my wete geen aanduiding in die Skrif dat die 12 dissipels uit elkeen van die 12 stamme van Israel gekom het nie. As ‘n geheel het hulle egter die twaalf stamme verteenwoordig en ek meen dat daar spesifiek 12 dissipels gekies is, omdat daar 12 stamme was. Volgens die Skrif is dit nie net die 12 (oorspronklike) dissipels wat oor die stamme van Israel aangestel sal word nie, maar ook ander wat deur hulle getuienis tot geloof in die Messias gekom het (Opb 5:10; Opb 20:6; Dan 7:18; 2 Tim 2:12; Rom 8:17; Opb 1:6; Opb 20:4).

Hoop dit help so bietjie.

[I have answered in Afrikaans, because I knew that this person was fluent in Afrikaans – John]