Rosh Hashanah of Yom Terua?

CC, Plettenbergbaai

Wat is die verskil tussen Yom Teruah en Rosh Hashana. Watter een behoort ons te vier en HOE?

Volgens wat ek verstaan is Rosh Hashana ‘n oorblyfsel uit Israel se dae in Babilon en word dit nie gevier soos die Vader dit beveel het nie. Ek sien verder op julle kalender dat die twee feeste op verskillende dae gevier word. Wat is die rede hiervoor?

Kommentaar

Rosh Hashana beteken letterlik “begin van die jaar” en die Jode verkies om hierdie benaming vir Yom Teruah te gebruik omdat hulle glo dat die jaartelling van die skepping af by hierdie dag begin het. Of hierdie afleiding reg is, is onmoontlik om met sekerheid uit die Skrif af te lei. Die Skrif se duidelike aanwysing is egter dat ons jaar met die maand van Aviev moet begin (Shemot 12:2). Daarom volg ons nie die Joodse patroon deur na Yom Teruah as “Rosh Hashana” te verwys nie. Ons volg ook nie die tradisionele Joodse kalender en hulle berekening van wanneer elke fees gevier moet word nie. Hulle gebruik hiervoor allerlei berekeninge en oorweginge wat ook nie op die Skrif gebaseer is nie, maar eerder op praktiese oorwegings (soos onder meer die oorweging dat hierdie fees oor twee dae moet strek ter wille van Jode wat in verskillende dele van die wêreld bly). Yom Teruah behoort volgens die Skrif altyd die dag te wees wat volg op die aand wanneer die eerste skrefie van die sewende nuwemaan in Jerusalem gesien kan word (as dit bewolk is op die aand wanneer die nuwemaan in Jerusalem verwag word en die dag voor hierdie aand die 29ste dag van die maand was, kan daar nog ‘n dag by die voorafgaande maand bygevoeg word – ‘n maand kan slegs 29 of 30 dae lank wees – die aanvaarde reël is egter dat as daar vooraf sekerheid was dat die nuwemaan op ‘n bepaalde aand sy verskyning sou maak, dan word die volgende dag in elk geval as die eerste dag van die nuwe maand beskou (ongeag of dit bewolk was of nie).