Drukfout in WeG?

RK, Gauteng

Ek sien in die Woord en Getuienis is Mattheus 18:11 uitgelos. Ek sien dit is in die 33/53 vertaling maar uitgelos in die 1983. Die New International het dit ook missing. Is dit n drukfout of wat sal die rede wees?

KOMMENTAAR:

Dankie vir jou navraag. Die uitlaat van Matt 18:11 in WeG is nie ‘n drukfout nie. Daar is ‘n verduidelikende nota onderaan wat daarop wys dat hierdie teks nie in die mees oorspronklike manuskripte voorkom nie. Dit word bevestig deur ‘n hele aantal gesaghebbende werke soos Adam Clarke’s Commentary on the Bible; The interpretation of St Matthews Gospel (RCH Lenski); The Gospel according to St Matthew (RVG Tasker); Student’s guide to NT Textual Variants (T Bruce); A Textual Commentary on the Greek New Testament (B Metzger); Matthew’s Good News (H Bright), ensovoorts. Die teks kom wel op ‘n ander plek voor (Luk 19:10), wat beteken dat die waarheid agter hierdie teks nog steeds in die Skrif opgeteken is. Vroeëre oorskrywers van die teks het soms ‘n vers soos hierdie bygevoeg omdat dit in parallelle gedeeltes (in een van die ander Evangelies) voorkom. Dit is egter nie die taak van ‘n vertaling om verse by te voeg wat die vertalers meen in die teks behoort te staan nie. Ons uitgangspunt met WeG was suiwer om die oorspronklike teks so akkuraat as moontlik te vertaal.