Psalm 110

MH, Weskaap

In Psalm 110 vers 1 se Dawid ” Die Here het vir my koning gese……….” . Soos ek dit verstaan is

die Here n hoër gesag as my koning in Dawid se oe. Maw volgens Dawid was sy koning ondergeskik aan die Here in die ou Verbond! Vandaar die stelling ” Christ was the God of the old Covenant “. Is dit reg?

Kommetaar:

Wat letterlik in Ps 110 staan, is die volgende: “Yahweh het tot my meester gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete”. Dis verse soos hierdie wat die absolute noodsaaklikheid beklemtoon om die Vader se geopenbaarde Naam regmatig te gebruik en nie mensgemaakte plaasvervangers soos “Here” nie, want dan sit jy (soos in hierdie geval) met twee “here’s” en jy weet nie hoe om dit te verstaan nie. Die nuwe (1983) Afrikaanse vertaling het die Hebreeus vir “my meerster” verkeerdelik met “my koning” vertaal om uit hierdie dilemma te probeer kom. As die vers korrek vertaal word, verwys “my meester” in ‘n profeteiese sin na die Messias (Dawid se meester, oftewel Dawid se meerdere), en heel spesifiek, die Messias ná sy opstanding, aan wie Yahweh gesê het: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.”