Profetiese funksie van Gelowiges

MH, Weskaap

Gelowiges het n profetiese funksie tov die Staat en Samelewing as die norme van die Skrift(e) nie eerbiedig word nie bv wetgewing oor aborsie. Net Jahweh mag lewe gee en neem. Daarom kon Hy sy Seun se lewe laat neem in gehoorsaamheid. Hierdie profetiese funksie geld vir elke lewensterrein en moet met durf en diskressie deur gelowiges uitgeoefen word. In Kerk en Samelewing het Johan Heyns myns insiens sy doodvonnis onderteken toe hy gewaag het om die Afrikaners se aandag op hierdie aspek te vestig. Ek sal jou kommentaar op prys stel.

Kommentaar

Profete soos Jesaja, Jeremia en Hosea het slegs by hoë uitsondering ‘n profetiese woord aan heidense nasies en hulle leiers gebring. Hulle was in die eerste plek geroep om Yahweh se woord aan Yahweh se volgelinge te bring. Gelowiges in die Messias van wie ons lees in die Messiaanse geskrifte, soos Petrus, Johannes en Shaul, het hulle ewe-eens op Yahweh se volgelinge (medegelowiges in die Messias) toegespits en openbaar geen bewusssyn van ‘n sg. “profetiese funksie” teenoor die heidense owerhede van hulle dag nie. Trouens, hulle het dikwels onder hewige vervolging van die kant van die owerheid gebuk gegaan en midde-in hierdie omstandighede bloot aangehou om die gelowiges te bemoedig en te versterk en hulle selfs opgeroep om hulle aan die owerhede te onderwerp en vir die owerhede te bid. Wanneer die owerhede van hulle verwag het om in stryd met Yahweh se Woord te handel, het hulle ooreenkomstig die beginsel “gehoorsaamheid aan Yahweh bo alles” gehandel.

As ons aan ‘n heidense regering wil karring om aborsie te staak omdat dit teen die Skrif is (terwyl hulle nie ‘n saak met die Skrif het nie), dan moet ons dit ook doen t.o.v. die Shabbat, die hou van die feeste, die afskaffing van heidense feeste, die eet van onrein kosse, die eerbiediging van sy Naam, die herstel van Skriftuurlike strafmaatreëls, die afskaffing van skuld na sewe jaar, ensovoorts – nie dat dit enigsins sal help nie, maar net ter wille van konsekwentheid. Teoloë, kerklikes en ander wat meen dat hulle ‘n “profetiese funksie” teenoor die staat het, doen dit dikwels vanuit die (totaal onskriftuurlike) verstaan dat Suid Afrika of Afrikaners op een of ander manier ‘n “tipe” of ‘n “voortsetting” van Israel is waarvan ons in die Skrif lees en dat die regering ook iets hiervan moet weerspieël. Die Skrif sê egter baie duidelik dat regerings toenemend ‘n “anti-Messias” gees sal openbaar en dat gelowiges hulleself hiervan moet afsonder (“Kom uit haar uit!” – vgl. Jes 48:20; 52:11; Jer 50:8; 51:6; 51:45; 2 Kor 6:17 en Openb 18:4) en so ver as moontlik ‘n pad van gehoorsaamheid aan Yahweh moet loop.