Profesieë en afgodediens

PT, Johannesburg

Ons is baie geintresseerd in die Messiaanse geloof. Ek self is by geen kerk denominasie betrokke nie agv die misleiding in kerke. Ek wil egter by jou weet, waarom predik julle glad nie die profesieë nie? Ek het nou baie tyd aan jou website spandeer, of mis ek iets, of dalk is dit so dat jul dit nie predik nie. Ek het ook van jou menings gelees op navrae, en iets wat ek toe waarneem, is dat jy ook sê dat niemand weet wanneer die wederkoms is nie. Daar is die tweede koms van Yeshua en dan die 1000 vrede, dan Yahwe. Jy klink vir my skrif geleerd genoeg om my volgende stelling te waardeer. Mat 24 :35 – 36 sê tog spesifiek dat die aarde en hemele sal verbygaan…en van die dag weet niemand nie. Die hemele en aarde kan tog nie verbygaan indien Yeshua nie reeds gekom het nie?? Daniël beskryf tog die tydlyne in detail. Yeshua sê Homself dat sy volk ten gronde gaan weens ‘n gebrek aan kennis. ‘n Ander ding wat ek ook opmerk is dat jy glad nie uitbrei oor die Babilonsisteem nie (vatikaan-hoer wat die dier ry en almal met haar wyn dronk maak), niks sê van evolusie en die ouderdom van die wêreld nie. (6-dag skepping =6000 jaar, 7de dag se rus=1000 vrede). Dra jy kennis van die Behemoth en Laviatan? Job 40 :15 -28 beskryf die behemoth, nie ‘n krokkodil soos die bybel die verwarring maak nie. Jy sê wel dat jy ook vir 11 jaar in ‘n Ng-Herformde kerk verband was, maar is daar nie leringe wat jy wel nog onderhou van hulle nie? Jou bediening is uitstekend, maar mense wil meer weet, of is ek verkeerd? Ander ding, hoekom hou jy shabbat op Saterdag middag 4 uur, as die shabbat Vrydag aand met die verskyning van die 3 sterre aanbreek, soos die ou insettinge wel volgens Tora was? Ek het ook jou uiteensetting van die Naam Yahusuha/Yeshua gelees, ek wil ook net byvoeg dat Constantien die songod Nimrod, Ra, Zeus aanbid het waarna hy dit in Christendom ingebring het met die aanbidding van Y’Zeus, waarvandaan die naam Jesus eintlik vandaan kom. Die 25 Desember heidinse oorerving kom van Nimrod se oorspronklike verjaarsdag, wat deur Eshter, sy vrou ingestel is nadat sy met Thammuz swanger geraak het, nadat Nimrod gesterf het. Die boom van kennis wat Henog gesien het, is presies die vorm van ‘n kersboom, vanwaar ook die ontstaan van die obelisk vandaan kom. Hiervandaan ook waar die paashaas en eier sy ontstaan gekry het, om die vrugbaarheid van die songod (Nimrod) te vier. Praat jou bediening enigiets van die Jesuit / messelary cults en misleidings? Ek het ook gelees dat iemand jou gevra het waarheen en wanneer gevlug gaan word, waarop jou antwoord was dat niemand die dag en tyd ken nie, en dat Yeshua die toevlugsoord is. Ja, ek stem saam, maar Matt 24 sê tog duidelik dat die verdrukking naby is, die mense die berge sal invlug en dan praat Johannes ook in Openbaring van die 144000 gemerktes, wat die mense sal lei, en dit sal dieselfde wees as die uittog uit Egipte. Yahwe sal voorsien en stuur met vuurpilare en wolkkolomme, Hy gaan teken gee soos destyds, deur leiding van die 144

0. John, een vraag nog…glo julle aan die wegraping? Indien nie, ek stem saam, indien wel, Yeshua het gesê dit sal dieselfde wees soos in die dae van Noag…hoekom is Noag nie weggeraap nie? Al die profesieë dui duidelik aan dat almal deur die verdrukking gaan, en wanneer Yeshua kom, nadat die son verduister en die maan rooi word, dan eers word almal bymekaar vergader en opgevat om Yeshua in die wolke te ontmoet. Hierdie is ‘n misleidende stelling wat na die droom van daai Mc -something girl in 1830, deur ‘n Jesuit Priester begin is, wat die antichristiese stelsel gaan gebruik om die “selfs gelowiges” te mislei, om die merk van die dier te aanvaar. Aangesien almal vir die wegraping wag en dink dit gaan gebeur voordat die merk toegepas gaan word. Openbaring praat ook van die groot tekens in die lug wat satan gaan gebruik. Ek vermoed dit gaan ‘christus’ figure wees deur holograms, vanwaar baie mislei gaan word om deel te maak van die New World Order.

Kommentaar

Ek gaan net kortliks op jou vrae probeer antwoord. As jy daarna verdere gesprek wil voer, kan ons infokus op dié aspekte wat jou nog pla.

Ek neem aan dat jy met “profesieë” bedoel die gebeure van die eindtyd (of die toekoms) waarna daar dikwels in die Skrif verwys word – “profesie” kan egter ook beteken om dit te doen wat meeste van die ou profete meeste van die tyd waarin hulle as profete opgetree het, moes doen: naamlik om namens (“pro”) Yahweh met die volk te spreek (“phemi” – die woord “profeet” kom van

hierdie twee woorde) – nie noodwendig oor die toekoms nie, maar bloot in die vorm: “So spreek Yahweh …” (bv. oor die wanpraktyke waarmee die volk hulle besig gehou het en oor die leuens van valse profete wat hulle vir soetkoek opgeëet het). Dit is my mening dat hierdie soort profesie in ons dag veel nodiger is as die tendens wat deesdae by die sogenaamde “prophetic ministries” al hoe meer begin kop uitsteek, naamlik om knaend te bly vassteek by sekere dinge wat hulle meen in die toekoms gaan gebeur, maar waaroor daar nie genoegsame bewyse in die Skrif bestaan nie. Baie van hierdie “prophetic ministries” het in die verlede al lelik op hulle neuse gekyk, omdat dinge wat hulle “voorspel” het nie uitgekom het soos wat hulle gehoop het nie. Ek probeer om my te hou by dit wat, op grond van die Woord, vas en seker is. Ek glo dis waarvoor die Vader my geroep het. Ons huiwer egter nie om oor die toekoms en oor die eindtyd te praat nie en het onder meer so ‘n ruk gelede ‘n uitgebreide studie van die boek Openbaring onderneem. Ek het notas hieroor, indien jy belangstel.

Daar is tientalle verskillende interpretasies van Daniel se tydlyn (en ook oor die Babilonsisteem), waarvan ek weet. Tot tyd en wyl ons meer insig en kennis oor hierdie voorspellinge het, wil ek nie my kop te ver uitsteek nie. Ek dink die boodskapper van Yahweh het vir Daniel (en vir ons) goeie raad in hierdie opsig gegee: “Dan 12:4 En jy, Daniél, hou die woorde geheim en verseël die boekrol tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.” Ons praat soms oor evolusie in die gemeente, maar ek beskou myself nie as ‘n kenner op die terrein nie en laat dit oor aan gelowiges wat ook wetenskaplik onderleg is, om vir ons leiding te gee in hierdie verband.

Ek lees niks van die drie sterre van Shabbat in die Skrif nie, alhoewel ons uit die aard van die saak die Shabbat hou van sonsondergang tot sonsondergang, soos duidelik in die Skrif aangedui word. Ons het bloot op ‘n tyd van samekoms gedurende die Shabbat besluit, met inagneming van praktiese faktore wat ons almal raak. Alhoewel ons heelwat by die Jode kan leer, volg ons in die meeste gevalle nie hulle manier van doen, na nie, aangesien dit dikwels nie heeltemal getrou aan die Skrif is nie.

Ek is redelik op hoogte met sommige van die dinge wat jy skryf oor Nimrod, Tammuz en Konstantyn, maar daar is talle ander argumente (wat meer kontroleerbaar is) wat ‘n mens kan gebruik om praktyke soos Kersfees, Easter, ens. aan die kaak te stel. Ek is nie bereid om die geloofwaardigheid van ons bediening in die gedrang te bring deur stellings te maak waarvoor daar nie klinkklare bewyse is nie. Wat ons nou reeds langer as tien jaar lank probeer, is om ‘n Skrifgetroue en Skrifgebaseerde diens aan gelowiges te lewer – niks meer nie en niks minder nie. Ek verseker jou dat daar na my wete nie ‘n enkele leerstelling of “doctrine” van die NG Kerk (of enige ander kerk) is waaraan ek vandag nog vashou nie, tensy dit direk en ondubbelsinnig op die Skrif gebaseer is. Mense wat my ken, weet dat ek geweldig krities is daaroor dat die kerk (in die breë) op soveel vlakke van die eenvoudige en suiwer boodskap van die Skrif afgewyk het. Dit het oor die afgelope 12 jaar vir my en my gesin soms ontsettende kritiek, beskindering en vervolging in hierdie geweste teweeg gebring – iets wat ons vandag weet, altyd ‘n wesenlike deel van ons bediening sal bly.