Tuisonderrig

PN, Location Unknown

Ek hoop dit gaan goed daar onder by julle in die Kaap? Ek wil by jou hoor of jy weet van / kontak het met enige persoon(e) / instansies wat ‘n Tuis Onderrig (Home Schooling) stelsel bemark wat (a) gegrond is op die TaNaKH en Messiaanse geskrifte, (b) die heilige Name gebruik/bevorder, (c) deur die Suid Afrikaanse of dan internasionaal erken sal word?

Ek weet dis ‘n groot mond vol, maar ek kry al hoe meer te doen met mense wat op soek is na so iets. Indien so iets nie beskikbaar is nie, weet jy dalk moontlik van ‘n stelsel wat GEEN godsdiens insluit nie?

Die probleem is dat veral die mense wat vanuit die hoofstroom kerke tot die Waarheid kom probleme ondervind met die huidige skole stelsel. Hulle kinders word uit gestoot en allerhande stories wat ‘n mens se hare laat regop staan.

Sal enige hulp of ‘n hup stoot in die regte rigting waardeer. Shalom Aleichem en geseënde Sukkot vir julle algar daar onder.

KOMMENTAAR:

Ons het vroeër Tuis onderrig vir sowat 3 jaar lank gedoen en toe ons kinders weer terug geplaas in die staatskool. My vrou is ‘n onderwyser in so ‘n staatskool en ervaar dat die regering / onderwysdepartement nie juis goedgesind teenoor die idee van tuis onderrig is nie. Op die oomblik het ons egter geen kontak of inligting oor leerplanne wat Tanach of Messiaans georienteerd is nie. Ons benadering tans is om ouers aan te moedig om die verantwoordelikheid vir Skrif onderrig volledig op hulleself te neem en hulle kinders te “skool” om die skool en die slaggate wat daarmee saamgaan, te oorleef. Ek het al gesien dat kinders wat uit die wêreld “stelsel” uitgeneem word vir ‘n periode, soms groot probleme het om weer aan te pas en die mas op te kom in ‘n wêreld met totaal ander waardes as ons. Vir my lyk dit belangrik dat ons ons kinders van vroegs af reeds sal inoefen om hulle “man” in hierdie wêreld te kan staan, en ook ‘n bydrae te lewer, sonder om hulle waardes en geloofsfondasie prys te gee. Ek weet dit beantwoord nie jou vrae nie, maar omdat ons nou reeds jare lank nie meer met tuis onderrig te make het nie, is ons nie meer op hoogte van wat op dié terrein gebeur nie.