Die Yehudiem se datering van Shavuot

PJ, Mosambiek

Wanneer is dit nou regtig Shavuot? Volgens jul kalender is dit die 12e Junie. Ek vind nou uit dat die mense in Israel reeds gisteraand met Shavuot begin het. Dit beteken dat ons nou nog nie daarvoor kon voorberei nie. Laat weet asseblief hoe die datums bepaal word en wat die regte datums sal wees vir die volgende feeste. Is dit vandag Shavuot of nie, en indien wel, hoekom of hoekom nie?

Groetnis.

KOMMENTAAR:

Die onderwerp van die Yehudiem en die kalender sal ons seker nog besig hou totdat die Messias weer kom. In kort kan ek maar net eers antwoord deur te sê dat die “ortodokse” Yehudiem taamlik “onortodoks” met die Skrif omgaan as dit by die bepaling van die kalender kom. Eerstens begin hulle maande deesdae nie noodwendig op dieselfde aand wanneer die nuwemaan (in Israel) sigbaar word nie. Hulle het ‘n formule aangeneem om die begin van elke nuwe maand, en dus ook die datums van al die feeste, te “bereken” wat daarop neerkom dat hulle feesdae soms een of twee dae, en soms selfs ‘n volle maand, “uit” is as ons dit met die Skriftuurlike patroon vergelyk. Verder bereken hulle Shavuot op ‘n ander manier as wat dit vir my lyk die Skrif aan ons voorskryf. Hulle begin die 50 dae na Shavuot aftel op die eerste dag van Ongesuurde Brode, ongeag op watter dag van die week hierdie “shabbat” val. Vir ons, en vir baie ander wat die Skrif so korrek as moontlik probeer volg, moet hierdie aftelling begin op die dag ná die weeklikse Shabbat wat in die Week van Ongesuurde Brode val. Dit beteken dat die aftelling altyd op ‘n Sondag begin en altyd op ‘n Sondag (= die vyftigste dag) eindig. Daarom is eerskomende Sondag 12 Junie, myns insiens die korrekte dag van Shavuot. Daar is meer hieroor op ons webblad.

Hoop dit help so bietjie.