Pesag en Yom Kippur

HB, Hoopstad

Kan jy asb. meer inligting gee oor hoe ons Nagmaal behoort te verstaan en hoe Yom Kippur gehou moet word? Wat van die periode van 40 dae van boetedoening vóór Yom Kippur waarvan sommiges praat?

Kommentaar

Nagmaal verwys na die Pesag maaltyd wat een keer per jaar in die aand (nag) gehou word ter herdenking aan die aand voor die uittog uit Egipte toe die volk lammers geslag het en die bloed aan hulle deurkosyne gesmeer het, sodat hulle eersgeborenes nie ook sterf soos wat met die Egiptenare gebeur het nie. Y’shua het ook in die aand (nag) voor sy eie dood ‘n maaltyd saam met sy dissipels gehou ter hedenking van die Pesag uit die tyd van Egipte, maar ook met volle wete dat Hy die volgende dag self as volmaakte Pesaglam geslag sou word. Daar was in die Handelinge gemeentes geen sprake van ‘n gereelde (méér as een keer per jaar) viering van die Pesag nie. Die gelowiges moes aan die offer van die Messias dink elke keer (of “so dikwels” – 1 Kor 11:26) as hulle die (ongesuurde) brood eet en die wyn drink wat van ouds af deel uitgemaak het van die maaltyd wat een keer per jaar, op die aand tussen Pesag en die Eerste dag van Ongesuurde Brode. Die woorde “so dikwels as” verwys na ‘n siklus wat homself herhaal – nie vier keer of ses keer of tien keer per jaar nie, maar EEN keer – elke jaar met Pesag.

Daar is geen voorskrif in die Woord van 40 dae se boetedoening en berou vóór Yom Kippur nie – slegs dat die dag ‘n spesiale Shabbat moet wees en dat daar op die dag (alleen) gevas moet word (van kos en water) – van die vorige aand met sonsondergang tot met sonsondergang op Yom Kippur. Hierdie vas gaan uiteraard gepaard met boetedoening en berou en dit is ‘n goeie idee om die 10 dae vanaf Yom Terua (Trompettefees, op die eerste dag van die sewende maand) tot aan die einde van Yom Kippur (op die tiende dag van die sewende maand), te gebruik om selfondersoek en belydenis te doen van dinge in ons lewens wat nie in lyn met Yahweh se Woord is nie. Die doel van hierdie dag is VERSOENING (Kippur) met Yahweh – daarom moet ons afstand doen van dit wat teen sy Woord en teen sy wil indruis.