Onregmatige Wins

AVG, Ceres

Watter soort wins kan beskou word as “redelike wins” wanneer ‘n mens ‘n huis verkoop? Praat jy met die “wereld” sal hulle vir jou dadelik se dat jy moet maksimum probeer kry maar maksimum is nie noodwendig “geoorloof” nie???”

Kan jy my adviseer asb.

Kommentaar

Die kwessie van wins en die eiendomsmark is nogal baie relevant vir meeste van ons – en dis een van die dinge wat in ons tyd geweldig daartoe bydra om die wolk waarin die morele kode van die Suid Afrikaanse samelewing gehul is, net nog donkerder te maak. Ek is natuurlik nie ‘n kenner op die terrein van die eiendomsmark nie, maar daar is ‘n paar dinge wat ‘n mens opval.

Die eerste is die geweldige gees van materialisme wat ‘n mens in sommige gevalle met ‘n stok kan aanvoel – beide aan die kant van voornemende verkopers wat daarop uit is om die hoogste moontlike wins op hulle eiendom te maak (soms totaal onrealisties en buite proporsie met die werklike waarde van die eiendom) én agente wat hoop om vinnig en byna moeiteloos, ‘n hele klomp duisend rand in hulle sakke te steek. Ek sê nie dis waar van alle agente nie, maar hierdie gesindheid kom baie beslis voor. Die probleem is dat hierdie Mammon gesindheid ‘n sneeubal effek het en die hele mark beïnvloed – soveel so dat diegene wat in alle eerlikheid hulle huis wil verkoop en hoop om weer ‘n ander woning te kan bekom, hulleself onwillekeurig (“boots ‘n all”) binne-in hierdie sieklike gejaag na geld bevind. Of jy (die eerlike verkoper) nou daarvan hou om op hierdie manier sake te doen of nie, jy is “gedwing” om jou huis teen ‘n soortgelyke hoë winsgrens te verkoop – anders is daar nie ‘n manier dat jy met jou “minderwaardige” verkoopsom ‘n ander geskikte woonplek kan bekom nie.

Dit kan selfs gebeur dat ‘n mens, uit weerstand teen die heersende onrealistiese huispryse, jou oë toemaak en jou huis vir veel minder verkoop, net om jou daarna in ‘n nuwe dilemma te bevind: die dilemma van om geld te moet leen om ‘n ander huis te kan bekostig – tesame met die kopseer en ellende wat eiendomskuld dikwels teweegbring – om nie te praat van die Skrif se duidelike riglyn dat gelowiges, tensy dit eenvoudig nie anders kan nie, nie geld behoort te leen nie (o.m. Devariem 28:12; Spr. 22:7).

Wat behoort mense soos ek en jy dus te doen? Ons kan begin deur ons harte te ondersoek en seker te maak dat daar nie kwaadaardige gesindheid van winsbejag is nie. Ons behoort ons eiendomme nie vir meer te verkoop as wat billik, realisties en regverdig is nie. As ek met die verkoop van my eiendom sóveel gemaak het dat ek met die verkoopsom ‘n soortgelyke huis in ‘n soortgelyke area (binne dieselfde finansiële klimaat) kan koop, plus nog ‘n nuwe motor ook, het ek waarskynlik te veel vir daardie huis ontvang. Maar as ek met die verkoopsom nêrens anders ‘n woning kan bekom wat met die verkoopte huis vergelyk kan word nie, het ek waarskynlik te min vir daardie huis ontvang. Ek dink ‘n mens behoort min of meer by hierdie beginsel te bly, selfs al is jy nie (nou) van plan om ‘n ander woning te koop nie.

Dis dalk nie ‘n volledige antwoord nie, maar ek hoop dit help ‘n bietjie.