Onder die wet, of nie?

SE, Adres onbekend

Ek is besig met ‘n artikel TEEN die artikel wat op die webblad van Bethelministries verskyn het waarin die skrywer die “heresy of the demonic Messianic Jew movement” probeer weerlê. Sy eerste punt is: The apostle Paul, a Jew said, “I MYSELF AM NOT UNDER THE LAW” (1 Cor. 9:20).

Ek stuur dit nou aan jou om asb te gaan kyk – dit is ‘n vertalingsfout. Die stukkie van vers 20 wat hy aanhaal, kom nie in die ou Afrikaanse vertaling OF in die Scriptures voor nie. Dit is wel so vertaal in julle Boodskap. Ek dag ek wys jou net, miskien het julle dit nog nie opgetel nie?

As ek klaar is met die studie sal ek dit vir jou ook aanstuur.

Kommentaar

Die vertaling in Woord en Getuienis van 1 Kor 9:20 is juis gebaseer op wat volgens alle aanduidings die oudste en mees betroubare manuskripte van hierdie teks is. Die skrywers van teksboeke met die Griekse teks van die Nuwe Testament soos die 26 ste Uitgawe van die Nestle-Aland teks (onder wie die wêreld outoriteit, Bruce Metzger), gee aan die lesing soos ons dit ook in hierdie teks weergegee het, ‘n “A” (“virtually certain”) gradering. Daar is ander gedeeltes ook in Shaul se briewe waarin die apostel te kenne gee dat hy, en ander gelowiges wat soos hyself, in die Messias glo, nie “onder” die wet is nie. Om hierdie gedeeltes net so te vertaal soos dit in die mees oorspronklike tekste staan, beteken nie dat ons saamstem met diegene wat beweer dat die Messias die Torah tot niet verklaar het en gelowiges vrygestel het van die verpligting om die etiese en morele kode van die Torah na te kom nie. As ons egter gaan aandring op vertalings wat, in die lig van die jongste bevindinge van wêreldkenners op hierdie terrein, nie op standaard is nie, gaan ons onsself in die voet skiet en dalk die teenoorgestelde effek bereik as wat ons op gehoop het.

Hou asb. in gedagte dat ek hier skryf as een wat, net soos jy, ook ‘n voorstander daarvan is om die Torah tot sy regmatige plek te herstel.