Nuwe of Hernude Verbond?

CB, Namibia

Hoe voel jy oor die neiging wat mens op internet optel waarin Messiaanse leraars vir hulleself die titel van “Rabbi” toe-eien en leer dat mans hulle moet laat besny, op grond daarvan dat die verbond wat die Messias bekendgestel het, ‘n “hernude verbond” was (en nie ‘n “nuwe verbond” nie)?

Kommentaar:

Ek het al op heelwat materiaal afgekom wat in die kategorie val waarvan jy praat en het probeer om dit te toets aan die getuienis van die Skrif in sy geheel. Alhoewel ‘n mens met baie van die dinge kan saamstem wat deur hierdie “rabbi’s” verkondig word, is daar sekere dinge wat my pla, omdat dit myns insiens nie reg laat geskied aan die duidelike boodskap van die Skrif nie.

Alles begin daarmee dat daar aangedring word daarop dat die verbond wat met die koms van die Messias in werking getree het, ‘n hernude (“renewed”) verbond is en nie ‘n nuwe (“new”) verbond nie. Hulle hou vol dat die woord “chadash” of “chadashah” wat in YermeYahu 31:31 in verband met die toekomstige gestalte van die verbond gebruik word, “hernude” beteken en nie “nuwe” nie. Daarom, sê hulle, het Y’shua elke enkele faset van die ou verbond, weer kom oprig en herstel, en moet ons ook elke deel van die ou verbond onderhou, insluitende die meer seremoniële aspekte soos hoofbedekking vir mans, besnydenis, tsittsit (gevlegde lyntjies aan die hoeke van klere), ensovoorts. Alhoewel ons saamstem dat Y’shua nie ‘n nuwe geloof of ‘n nuwe godsdiens op die been gebring het nie en self die kern van die Torah uitgeleef en bevestig het, is dit duidelik dat daar met sy koms genoeg nuwe dinge aangekondig is, dat ‘n mens met reg van ‘n nuwe verbond kan praat. Dit word duidelik aangetoon in ‘n gedeelte soos Ivriem (Hebreërs) 8:6-13. Die woord “chadash” of “chadshah” mag in sommige gevalle met “hernude” vertaal word, maar in gedeeltes soos Shemot (Exodus)1:8 (nuwe koning); Devariem (Deut) 20:5 (nuwe huis); Shofetiem (Rigters) 16:12 (nuwe toue); 1 Shemuel (Samuel) 6:7 (nuwe wa), plus nog baie ander plekke in die Skrif, kan duidelik gesien word dat “chadash” in die meeste gevalle eenvoudig “nuwe” beteken!

Met hierdie uitgangspunt, waarin die begrip “beriet chadashah” met “hernude verbond” (in plaas van “nuwe verbond”) vertaal word, word die tafel gedek om op ‘n hoogs geselekteerde manier te kyk na sekere ander dinge waaroor daar duidelike uitsprake in die Skrif gemaak word. Die Messias het duidelik gesê dat Hy ons Leermeester is en dat ‘n mens nie vir homself die titel van Rabbi moet toe-eien nie (Matt 23:8-10) – hierdie leraars gebruik egter mooi argumente om te sê dis nie eintlik wat die Messias bedoel het nie en noem hulleself “Rabbi”. Shaul het uitdruklik gemotiveer waarom mans nie hulle hoofde tydens die byeenkomste van gelowiges moet bedek nie (1 Kor 11) – hierdie leraars probeer aandui dat Shaul eintlik net van sekere soorte hoofbedekkings praat en dat mans wel hulle hoofde moet bedek, soos dit nog al die jare die gebruik in Joodse byeenkomste was. Die Na-Messiaanse Geskrifte bevat talle gedeeltes wat daarop dui dat gelowiges uit die nie-Joodse nasies nie uiterlik besny hoef te word nie – hierdie leraars sê daar word verskillende Griekse woorde gebruik wat dui op verskillende soorte besnydenis en dring daarop aan dat elke manlike volgeling van die Messias, nie net innerlik nie, maar ook uiterlik besny moet word. Ek het hulle argumente en die Griekse woorde (en die gebruik van hierdie woorde) nagegaan en kan net sê: Hier word op ‘n manier met die Skrif omgegaan waarmee ek my glad nie kan vereenselwig nie.

Daar is ander aspekte ook wat ‘n mens kan uitlig, maar ek dink jy sal reeds kan sien dat ‘n mens maar lig sal moet trap en nie alles kan aanvaar wat hier geleer word nie.