Nagmaal en Pesag

MN, Adres onbekend

Ek wil graag weet oor die nagmaal

Hoeveel keer mag ons nagmaal vier?

Paasfees word een keer n jaar gevier maar twyfel oor die nagmaal

Kommentaar

Dit is redelik seker dat dit wat vandag as Nagmaal beskou word oorspronklik niks anders was nie as die viering van Pesag of Pasga of Paasfees – dit het die naam van “nagmaal” ontvang omdat die Messias daardie bekende Pesag maaltyd (die aand voor sy dood) in die aand (of in die nag) saam met sy dissipels gehou het. Niks verhinder ons by enige maaltyd (waar die vrug van die wingerdstok en brood betrokke is) mekaar aan die dood van die Messias te herinner nie, en Yahweh opnuut daarvoor te dank nie, maar ons het geen opdrag in die Woord om Pesag meer as een keer per jaar te vier nie. Ons as gemeente hou “nagmaal” slegs een keer per jaar – op die aand na die 14 de dag van die eerste Skriftuurlike maand (gewoonlik in Maart of April – dit lyk of dit volgende jaar op die aand van 31 Maart gaan val), wanneer die Pesag volgens die Skrif gehou moet word. Ons noem dit nie “nagmaal” nie, maar “Pesag”, soos wat hierdie maaltyd vir honderde jare algemeen bekend gestaan het onder die gelowiges, vóór en ná die Messias se geboorte. Jy kan meer hieroor lees op ons webblad, onder meer by https://elim.co.za/wp/wp-content/uploads/2017/11/emailJB.pdf.