Oortreding van die tweede gebod?

MS, Hartenbos

Ek stoei met die 2 e gebod. Ek skilder, doen fotografie en soms bietjie beeldhou. Iemand het nou ‘n klip in die bos gegooi en is ek nie meer so seker of die 2 e gebod dit verbied nie. Ek het altyd gedink dit meen net jy mag jou daarvoor nie neerbuig nie. Ek sal dit baie waardeer as jy jou opinie daaroor vir my sal gee.

KOMMENTAAR:

Ek dink nie dat enige van die kunstipes wat jy genoem het, ‘n oortreding van die tweede gebod is, as dit nie gebruik word om ‘n beeld te maak waarvoor ‘n mens neerbuig, of ‘n beeld te maak wat in die konteks van aanbidding gebruik of vereer word nie. In die Skrif is daar ‘n hele aantal voorbeelde waar YHWH self opdrag gegee het (of sy goedkeuring gegee het) om kunsvaardigheid te gebruik vir estetiese of ander praktiese redes (Ex 26:1; Ex 28:3; Ex 31:6; Ex 35:10; Ex 36:1; Ex 28:23; Ex 39:8; Num 21:8-9; Num 31:51; 1 Kon 6:29; 1 Kron 22:15; 1 Kron 28:21; 2 Kron 2:7; Eseg 41:18-19, ens).