Moet Vroue stilbly?

CB, Namibia

Kan jy vir my meer inligting gee oor 1 Korintiërs 14: 33

Vroue wat moet stilbly? As jy tyd het dalk ‘n ietsie meer rondom die stuk?

Kommentaar:

Kortliks meen ek dat ons erns behoort te maak met 1 Kor 14:34, net soos met 1 Kor 11 (wat handel oor vrouens wat hulle hoofde tydens byeenkomste behoort te bedek – daar is ‘n artikel hieroor op ons webtuiste). Beide gaan oor die beginsel van die orde Yahweh – Y’shua – man – vrou wat onder meer in 1 Kor 11:3; 1 Kor 3:23; 1 Kor 15:28; Efes 5:23-24; Kol 3:18; 1 Tim 2:11-12 en 1 Pet 3:1-6 behandel word.

Ek is glad nie ‘n manlike chauvinis nie en ek meen dat vrouens ‘n wonderlike bydrae in die samekomste van gelowiges kan lewer (bv. deur gebed, getuienis of profetiese woord, wanneer spesifieke geleentheid daarvoor geskep word en die vrou nie ‘n posisie van outoriteit oor die man inneem nie). Wanneer dit egter kom by leiding neem in die gemeente, lering gee aan die gemeente of die Woord uitlê voor die gemeente, sê die Skrif duidelik dat die vrouens op die agtergrond moet bly en ‘n posisie van onderdanigheid aan hulle mans moet inneem. Dit is Yahweh se patroon en ek weet van baie gevalle waar chaos ontstaan het omdat hierdie patroon nie eerbiedig is nie.