Moet kinders vas?

SF, Bloemfontein

Hou kinders ook die vas of net die grootmense?

Kommentaar

Ek meen dat die Skrif se opdrag om te vas nie klein kinders (sê jonger as 13 jaar) insluit nie en dat die ouers, saam met hulle kinders, hieroor individueel kan besluit. Ook ouer mense en diegene met siektetoestand (bv. lae bloedsuiker) behoort slegs te vas as dit nie ‘n risiko vir gesondheid is nie.

Geseënde Yom Kippur