Meer inligting oor Shabbat

SZ , Roodepoort

Ek het op die Internet ingegaan en gesoek vir ‘n Afikaanse boek vir die viering van die Shabbat.
Ek het afgekom op julle webwerf.
Ons het by familie die Shabbat ete bygewoon gister aand en hulle gebruik ‘n Engelse boek oor die
Feast. (Ete waar die blessings uitgespreek word) Kerse aangeteek word ens.
Dit is alles vir ons nuut en ons wil graag meer leer.
Ons wil graag die instelling ook begin in ons selgroep maar as ons dit in Afrikaans kan doen, sal
dit dalk beter wees.

Kommentaar

Ek is nie op hoogte met besonderhede van Afrikaanse boeke oor die Shabbat nie. As ek mag, sou ek egter vriendelik aan die hand wil doen dat julle as selgroep ‘n studie maak (gebaseer op die Skrif – OT en NT) van hoe Yahweh oor die Shabbat voel, of die Shabbat vandag nog geldig is en wat op die Shabbat toelaatbaar is en wat nie. Die Shabbat-ete met gewoontes daarrondom, die aansteek van kerse en die lees en uitspreek van blessings is alles menslike (en Joodse) gebruike wat weinig met die kern van die Shabbat te make het (nl. dat dit eenvoudig ‘n gebod is dat ons op die sewende dag moet rus). Dis goed om ‘n Shabbat “tradisie” te hê, solank dit net nie ten koste van die werklike onderhouding van die Shabbat is nie.

My bedoeling is nie om julle entoesiasme te demp nie, maar bloot om julle aan te moedig om méér as net die romantiese sy van die Shabbat te ondersoek. Mag die ontdekking van Yahweh se Shabbat (só genoem in Lev 23:3) vir julle ‘n wonderlike avontuur wees!