Noodsaaklike werk op Shabbat

MB, Weskaap

Iets wat my bietjie pla. Hier by ons is daar altyd werkies wat elke dag gedoen moet word met die diere ens. Op ons weeklikse Sabbat kry ons gewoonlik nie die swart man wat hier help nie. Ek gee hom dan ook tyd om te rus, maar dit bring dan dat daar vir ons nie baie kans is om te rus nie. So, nou vra ek hom partykeer om net gou in te kom om gou te help en dan weer te gaan. Dan help dit en kan ons almal bietjie ekstra tyd kry om te rus. Die somers is beter en ons maak vroeg klaar, maar die winters hier is moeilik en dit neem maar lank.

KOMMENTAAR

Ek dink die versorging van diere op Shabbat is min of meer op dieselfde vlak as die noodsaaklikheid vir ons as mense om te eet op die Shabbat. Ons mikpunt behoort te wees om voor die Shabbat so veel as moontlik voorbereidings te tref (of sekere dinge selfs te los tot ná die Shabbat), sodat fisiese werk (vir ons en ons helpers) op die Shabbat tot die minimum beperk word. As daar ‘n krisis is (kalf in die put), of as sekere take noodsaaklik is vir die welstand van die diere, het jy mos nie ‘n ander keuse nie. As mens by geleentheid verplig word om werkies op die Shabbat te doen, vra ons respek vir die Meester van die Shabbat en ons begeerte om in die gees van die Shabbat te wandel dat ons sal besin en probeer om dinge só te beplan dat dit nie weer nodig sal wees om daardie dinge spesifiek op die Shabbat te doen nie.

Almal van ons wat in besige huishoudings is, sal weet hoe maklik ‘n mens in ‘n situasie kom waar die afgesonderdheid van die Shabbat bedreig word – veral as daar soms mense betrokke is wat nie sterk oor die Shabbat voel nie. In ons eie huis is dit geen uitsondering nie. Mag jy in hierdie opsig besondere wysheid en leiding ontvang!!