Mag ons die Naam uitspreek?

AK, Bloemfontein

Ek het net een vraag en dit is hoekom gebruik julle die naam van Elohim? Is dit nie waar dat ons nie die naam van Elohim moet gebruik nie? Ek gebruik HaShem, Adonai of Elohim uit respek. Is dit nie die rede hoekom die “scribes” die “tetragrammaton” ,YHWH, gebruik het nie. Dat niemand die naam van die Vader moet gebruik nie.

Dit is wel waar dat ons nie weet hoe die naam uitgespreek word nie, maar is dit nie beter om dit te vermy nie? Dit voel asof MENS, MENS op ‘n persoonlike vlak met Elohim probeer plaas. Ons sal nooit Elohim op ‘n persoonlike vlak ken nie, ons weet net dit van die Vader wat Hy wil he ons moet weet en dit is wat Hy vir ons gegee het in die “scriptures”. Dit is net hoe ek persoonlik daaroor voel en ek probeer nie dink dat ek beter is as julle nie of dat ek se dat julle die verkeerde ding doen nie … Ek het wel net ‘n paar vrae wat ek wil vra:

1.) Waarom gebruik julle die naam Yahweh. (soos wat hier bo na verwys het)

2.) Is die Skrif in Afrikaans ‘n direkte vertaling? Dus bedoel ek, word daar woorde uitgelaat? Hoe het julle gegaan om die vertaling te laat geskied?

3.) Is van die produkte wat in Afrikaans en engels is die selfde produk?

4.) Kan mens nie soos ‘n pakket koop om die al die dienste te kry op bv. ‘n paar cd’s of dvd’s nie? Ek sal graag al die dienste wil koop, nie een vir een nie…

5.) Hoe word mens ‘n Chazzan of Rabbi van so ‘n gemeente soos wat julle het?

6.) Watter scriptures het julle gebruik om die afrikaanse Skrif vanaf te vertaal? Ons gemeente gebruik die blou scriptures wat uitgeryk word deur : Institute for Scripture research. En dis in Engels so ek sal julle Skrif bestudeer en miskien, Baruch HaShem, gebruik ons dalk julle Skrif.

7.) ‘n Persoonlike vraag wat my pla. Se die Skrif enigiets van verhoudings tussen jong mense? Is dit verkeerd of teen die Skrif om in ‘n verhouding te wees as jy ‘n student is of nog op skool is?

8.) Kan ek ekstra betaal om dit “overnight” te “courier”?

9.) Watter Siddur gebruik julle? (As julle wel een gebruik)

10.) Dra julle kippas, tzittzit en tallied tydens die diens en sit die mans en vrouens saam? (julle gemeente interresseer my nou regtig baie)

Ek sal dit baie waardeer as julle so gou as moontlik my kan terug antwoord.

Kommentaar

Dankie vir jou mail – dis verfrissend om sulke skerp insette te kry van ‘n jongmens wat graag die pad van die Woord wil stap. Ek gaan probeer om kortliks op jou vrae te antwoord. Vra gerus weer as iets jou nie gerusstel nie. Het sommer jou vrae ge”copy” en plaas my antwoorde onder aan.

Waarom gebruik julle die naam Yahweh. (soos wat hier bo na verwys het)

Ons gebruik die Naam Yahweh, omdat dit in die Skrif duidelik is dat sowel skrywers en sprekers die Naam sonder huiwering (maar wel met eerbied) gebruik het (meer as 6800 keer in Voor-Messiaanse Skrifte alleen). Die Tetragrammaton is nie gebruik in die PLEK van die Vader se Naam nie, dit IS die Vader se Naam – vroeer (soos jy heel moontlik reeds sal weet) was alle ALLE Hebreeuse woorde sonder klinker-leestekens, maar nogtans is alle woorde uitgespreek en die uitspraak is bepaal deur Hebreeussprekendes se kennis van die taal. Die gebruik om NIE die

Vader se Naam uit te spreek nie, is NIE ‘n Skriftuurlike voorskrif nie, maar die resultaat van ‘n Joodse tradisie wat waarskynlik na die ballingskap ontstaan het. Nerens in die Skrif word Elohiem as “Hashem” aangespreek nie. Selfs “Adonai” as primere aanspreekvorm vir die Almagtige, is ‘n Joodse gebruik en nie die patroon wat in die Skrif aangedui word nie (alhoewel die titel “Adonai”, ‘n woord wat ons met “Meester” sou kon vertaal, op ‘n beperkte skaal in die Skrif voorkom). Die feit dat ons moontlik nie die Naam vandag 100% net so kan uitspreek soos Abraham en Dawid dit gedoen het nie, is geen rede om die Naam heeltemal te verswyg nie (net soos ons ook nie enige ander naam in die Skrif verswyg omdat ons nie seker is oor die uitspraak nie). Daar is duidelike aanduidings dat die Messias sy eie doodvonnis geteken het toe Hy dit “gewaag” het om, teen die gebruik van sy dag, sy Vader se Naam hardop tydens sy verhoor voor Kajafas uit te spreek. Ons is in die eerste plek volgelinge van die Messias, nie van Joodse tradisies en wanpersepsies nie …

Is die Skrif in Afrikaans ‘n direkte vertaling? Dus bedoel ek, word daar woorde uitgelaat? Hoe het julle gegaan om die vertaling te laat geskied?

Woord en Getuienis is ‘n letterlike en direkte vertaling van die oorspronklike manuskripte en in die geheel baie naby aan die 1933 Afrikaanse Vertaling. Ons het baie sterk op hierdie vertaling gesteun en slegs veranderinge aangebring waar ons dit as noodsaaklik geag het. Ons het ook groot sorg geneem om (sover as wat ‘n vertaling dit toelaat) nie woorde uit te laat of by te voeg nie.

Is van die produkte wat in Afrikaans en engels is die selfde produk?

Ek is nie seker van watter produkte jy praat nie. Daar is enkele leringe wat van die webblad afgelaai kan word, wat beide in Engels en in Afrikaans voorkom – ‘n mens kan dit uitken aan die titel wat dieselfde is (daar is net ‘n “E” of ‘n “A” agteraan om aan te dui watter taal dit is). Die Afrikaanse en Engelse boeke wat van ons bestel kan word, verskil van mekaar wat inhoud betref, alhoewel daar uit die aard van die saak oorvleueling sal wees. Hou in gedagte dat hierdie boeke eintlik net uit ‘n versameling leringe bestaan wat in elk geval van die webblad (“Resources”) afgetrek kan word.

Kan mens nie soos ‘n pakket koop om die al die dienste te kry op bv. ‘n paar cd’s of dvd’s nie? Ek sal graag al die dienste wil koop, nie een vir een nie…

As jy wil kan ek vir jou DVD’s sny met Shabbat boodskappe van die afgelope jaar of drie – afhangend van hoeveel daar inpas op een (of meer) DVD’s. Ons het rekord van die afgelope 4 of 5 jaar se Shabbat boodskappe. Koste hiervan is R30 per DVD (posgeld ingesluit).

Hoe word mens ‘n Chazzan of Rabbi van so ‘n gemeente soos wat julle het?

Jy het seker nou al agtergekom dat ons nie die Joodse patroon van doen volg nie. Ons is Suid Afrikaners wat die Elohiem van die Jode leer ken het en nou ‘n begeerte om by Hom aan te sluit (soos Jes 56 dit stel) en die Woord in sy geheel so getrou as moontlik na te volg. In die Skrif is dit duidelik dat daar nie van mense soos ons wat by Yahweh aangesluit het, verwag word om Jode te word nie, maar wel aan Yahweh en sy Woord gehoorsaam te wees – met enkele uitsonderings (soos die besnydenis wat telkens in die Messiaanse Geskrifte uitgelig word). Ek beskou myself nie as ‘n Chazzan of ‘n Rabbi nie, maar wel ‘n Suid Afrikaans gebore leermeester in die Woord. Daar is sover ek weet nie ‘n formele fasiliteit waar mense hierdie soort opleiding kan kry nie, maar ons wil graag begin om in hierdie rigting te beweeg. Ek heg vir jou ‘n pamflet aan wat hieroor handel.

Watter scriptures het julle gebruik om die afrikaanse Skrif vanaf te vertaal? Ons gemeente gebruik die blou scriptures wat uitgeryk word deur : Institute for Scripture research. En dis in Engels so ek sal julle Skrif bestudeer en miskien, Baruch HaShem, gebruik ons dalk julle Skrif. Sien antwoord by punt 2 hierbo.

‘n Persoonlike vraag wat my pla. Se die Skrif enigiets van verhoudings tussen jong mense? Is dit verkeerd of teen die Skrif om in ‘n verhouding te wees as jy ‘n student is of nog op skool is?

Baie kortliks: Dit lyk vir my nie asof die Woord verhoudings tussen jongmense verbied nie, maar uiteraard sou mens graag wou sien dat albei hierdie jongmense groot erns maak met Yahweh en sy Woord.

Kan ek ekstra betaal om dit “overnight” te “courier”?

Jy kan as jy wil, maar ek dink nie dis nodig nie. Die gewone pos is BAIE betroubaar en neem gewoonlik omtrent drie of vier dae …

Watter Siddur gebruik julle? (As julle wel een gebruik)
Sien antwoord by punt 5.

Dra julle kippas, tzittzit en tallied tydens die diens en sit die mans en vrouens saam? (julle gemeente interresseer my nou regtig baie)

Nee, sien antwoord by punt 5. Die vrouens dra hoofbedekkings soos Shaul voorskryf in 1 Kor 11.

Sterkte met die pad wat jy gekies het om te loop. Hoor graag weer van jou.