Mag ‘n vrou iemand doop?

N, Aberdeen

Mag ek as vrou iemand doop wat tot inkeer gekom het?

Kommentaar

Ons volg gewoonlik die algemene riglyn dat die doop behartig word deur ‘n man wat ‘n leidende rol beklee in die kring van die gemeenskap van gelowiges en wat self ook volgens die Skriftuurlike patroon gedoop is (d.w.s. spesifiek in die Naam van Y’shua die Messias – meer hieroor in ons webblad artikel The one Baptism of Apostolic Times, April 2002). Ek meen dat Shaul (Paulus) se opmerkings in 1 Tim 2:12, 1 Kor 11:3 en 1 Kor 14:34 in hierdie opsig in aanmerking geneem behoort te word – ook die feit dat ons geen presedent in die Skrif het van mense wat deur ‘n vrou gedoop is nie. Dink maar na en bid hieroor – ek weet dit klink nie in lyn met die algemene tendens vandag nie, maar ons norm (in alles) behoort slegs die Woord van Yahweh te wees. Ek hoop nie ek plaas jou hiermee in ‘n moeilike situasie nie. Kom ons vertrou Yahweh om in hierdie opsig ‘n deur oop te maak!