Kan wit en swart saam aanbid?

OE, Plek Onbekend

Wat dink julle van aanbidding saam met bruin- en swartmense en wat is julle siening van Geloftedag?

Kommentaar

Ek kan vir jou ‘n langer antwoord stuur as jy so verlang, maar in kort net dit: Oor sewe of ag jaar het ons die voorreg gehad om GEREELD saam met bruin en swartmense te aanbid en tans het ons sowat 7 mense van “kleur” waarvan sommige gereeld en ander periodiek ons dienste bywoon. Ek kan net sê dat dit vir ons as witmense, sowel as vir

hulle as bruinmense en swartmense ‘n baie positiewe ervaring is om saam met mekaar te aanbid en dat ons eintlik lankal nie meer op enige manier van mekaar se kleur bewus is nie. Dit is ook vir my heeltemal in lyn met die beskrywing van die identiteit van die Liggaam van die Messias, soos ons dit in die Skrif aantref.

Ons eerbiedig Geloftedag, nie om enige politieke rede nie (en gee dus ook geensins ‘n politieke kleur daaraan nie), maar dood eenvoudig omdat dit ‘n gelofte (of ‘n verbond) behels wat bindend is en wat alle Suid Afrikaners insluit wat hulle vertroue in Yahweh plaas (ongeag die kleur van hulle vel).