Henog Kalender

JS, Adres Onbekend

Hiermee sluit ek stellings en feite in wat jy self kan ondersoek en gee aan jou tekse en webblaaie daarvoor.
1. Voordat enige bybel geskryf was het die ethiopiese bybel wat die boeke van henog en jubilee insluit bestaan saamgestel deur die essenersekte weg van die nasarener waarvan ook Johannes die doper en sy dissipels deel was na Jerusalem she val het groepe in alle rigtings gevlug o.a. na ethiopie waar hul messiaanse geloof voortgesit is en later gekaap deur romeinse kerkstelsels sien hand.2v37-47 /3v6/ 4v10/ 6v14/ 22v8/ 24v5 v22 Google took wnae.org

2.meeste van 12 dissipels was essenersekte lede joh . 1v35-52 weg v.d. nasarener wat Paulus ook in damaskus vervolg het voor sy bekering

3.Die oorspronklike en ware verbondkakender of henog sonkalender soos gedikteer deur henog in henogboeke en deur moses in jubilee is gevind as deel v d. Dooie see role 1948-1954

4.Die maankalender is n. Babiloniese gebruik deur heidennasies of slangsaad took so oorgeneem deur die fariseers/sadduseers sien Luk.11v52 Mat.3v7 n verbondjaar of sonjaar is 364 dae maanjaar 354 dae daar ontbreek dus 10 dae kyk na jubilee 6v32-38 Google ook moongod nanna

5daar is baie namaaksels sonkalenders in omloop 1 is die ware been n nuwe jaar begin op dag 4 gen 1v14-19 die naaste aan herfsewening rondom 21 maart sien henog HF 72. 74. 82 ens.. Die feeste v.d. verbond sabbatte gedenkdae is dus aangegee soos in die verlore verbondboeke beskryf en vervul tot op hede

6 On die stellings t bewys is daar skegs 1 teken die teken van jona sien.jona 1v17 mat.12v40 Luk.11v29 dit beteken dat meester Yashua gesterf get op day 4om 3 nagte en3 date in die graf t wees geen maankalender kan dit jaar na jaar aantoon nie die verbondkalender we’ll meer not. Die Meester het die 1ste verbondmaaltyd ingestel op die presiese tyd soos gevind in jubilee 49v1

7 John ek het die ware verbondkalender of henog sonkalender vir die afgelope 5 jaar asook die Afrikaans weergawe van henog en jubilee met die handleiding en kaarte v d. Kalender as jy belangstel

Dit is baie inligting en n groot skok vir die meeste mense sterkte en baie seen joh. 7v16-17

KOMMENTAAR

Dankie vir die inligting … Ons is tevrede om dieselfde kalender te volg wat die Messias gevolg het, wat volgens alle aanduidings nie die Henog kalender was nie.