Die regte verstaan van Filippense 2

JL, Adres Onbekend

Vandag is die dag wat ek nie anders kan as om my te wend na ‘n mens om my te help met ‘n verstaanbare afrikaanse verduideliking rondom die teks in Fillipense 2.

Fil 2:5 Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Messiah Yahshua was.
Fil 2:6 Hy, wat in die gestalte van YHWH was, het dit geen roof geag om aan YHWH gelyk te wees nie,
Fil 2:7 maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;
Fil 2:8 en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.
Fil 2:9 Daarom het YHWH Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,

Dit is vir my heel duidelik dat ons Almagtige YaHWeH en Seun Afsonderlike Identiteite is, maar om dit te verwoord inkonteks met bg verse is vir my te moeilik, veral moeilik om nie n hele vervolg verhaal daaroor te skryf nie

Kan jy dalk n goeie verduideliking gee, miskien het jy dalk erens reeds so n verklaring…?

Ek sal dit regtig baie waardeer as jy kan uithelp met die tammeletjie…

KOMMENTAAR

Ek het in die verlede al baie tyd geneem om hierdie 5 verse te bestudeer en probeer graag help.

Meeste van ons, glo ek, is in ons verstaan van hierdie verse beïnvloed deur twee belangrike faktore:

(1) Die feit dat baie vertalings (onder meer die Nuwe Afrikaanse Vertaling van 1983 – afgekort: NAV) hier ‘n prentjie probeer teken van Y’shua wat voorheen ‘n sekere (verhewe) posisie beklee het en daardie posisie sonder enige protes prysgegee het, sonder om daaraan te probeer vasklou. Die NAV vertaal vers 6 só: “Hy het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie.” Die Griekse werkwoord wat hier gebruik word is egter nie ‘n woord wat die idee van “vasklou” insluit nie, maar eerder die idee van “aangryp”. Vir my is dit duidelik dat hier van Y’shua se aardse lewe gepraat word en NIE van sy beweerde hemelse (of “voor-aardse”) bestaan nie. Daarom begin die gedeelte met die woorde : Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in die Messias Y’shua was. Hoe kan die gesindheid van Y’shua as voorbeeld vir die gelowiges voorgehou word as dit nie ‘n gesindheid is wat Hy hier op aarde geopenbaar het nie – een wat mense kon sien en waarna hulle kon opkyk en wat hulle dus ook kan navolg? Dis op aarde dat Hy nie probeer het om die posisie van Yahweh vir Homself aan te gryp – soos wat baie mense en selfs Satan probeer doen het en bedroë daarvan afgekom het nie! Dis op aarde dat Hy die posisie van ‘n dienskneg aangeneem het en aan mense gelyk geword het. Dis op aarde dat Hy Homself verneder het deur gehoorsaam te word tot die dood, ensovoorts. Die skema in hierdie hele gedeelte is: eers vernedering en daarna verhoging, NIE eers verhoging en daarna vernedering en toe weer verhoging nie.

(2) Die tweede faktor wat ons verstaan van hierdie verse beïnvloed, is die twee taamlik ongedefinieerde gebrippe, “gestalte van Yahweh” en “gedaante as ‘n mens”. Meeste mense sien hierin ‘n prentjie van Yahweh, die Allerhoogste wat die gestalte van ‘n mens aangeneem het. Dit is egter nie wat die teks vir ons probeer sê nie. Ons moet steeds in gedagte hou dat die apostel sy lesers probeer aanmoedig om die gesindheid van Y’shua na te volg. As hierdie gesindheid daarin na vore kom dat Y’shua ‘n sekere hemelse status “prysgegee” het en die gestalte van ‘n mens aangeneem het, is hier nie juis vir ons – as doodgewone mense – ‘n voorbeeld om na te volg nie! Nee, hier op aarde kon mense die gestalte (letterlik die beeld of afbeelding, of selfs voorbeeld) van Yahweh in Y’shua sien. Hy is daarmee gebore, as die Seun van die Allerhoogste. Maar Hy het dit ook uitgeleef, soos wat ons dit almal behoort uit te leef, omdat ons déél is van die menslike geslag wat na die Beeld van Elohiem geskape is. Bewus van hierdie feit – van sy besonderse verhouding met die Allerhoogste en van sy hemelse roeping en van die groot profetiese betekenis van sy lewe hier op aarde – het Y’shua nog steeds NIE probeer om te gryp na hemelse roem nie en het Hy Homself nie vir een oomblik aan Yahweh gelyk gestel nie. Die beskrywing dat Hy “in gedaante as ‘n mens” was, veronderstel ook NIE dat Hy voorheen die gedaante van Yahweh gehad het nie. Dit staan eenvoudig nie hier nie. Die woord “gedaante” kom van die Grieks “schema” en elders in die Nuwe Testament word daar van mense ook gesê dat hulle hier op aarde ‘n sekere “schema” het (of binne ‘n sekere “schema” lewe) wat na hulle dood met ‘n ander “schema” vervang sal word (1 Kor 7:31).

Ek reken dat as mens hierdie twee aspekte reg verstaan, dit glad nie so ‘n “moeilike” gedeelte is nie. Y’shua het hier op aarde ‘n gesindheid van absolute nederigheid uitgeleef en was voortdurend daarop ingestel om andere te dien en selfs sy lewe vir hulle te gee. Daarom het Yahweh Hom bo alle ander verhoog en aan Hom ‘n Naam bo alle ander name gegee. Hierdie grootsheid van Y’shua sal in die tye wat voorlê deur almal raakgesien en erken word. Daarvoor verdien Hy nou al reeds ons lof en ons eer, maar daarin (in sy totale nederigheid) behoort ons Hom ook na te volg.