Ontevrede met Woord en Getuienis

JH, Gauteng

This is very shocking. I could not get your info quick enough to respond back. I am not happy at all. I have tested your Woord en Getuienis Bible on the page i attached. In your Bible, these verses is left out. To me this is not what you proclaim. Everything that is taken out you have in and what is in you would’t take out. But it is exactly what you have done with this Woord en Getuienis Bible. Why i wish to send it back as far as it is with me. What now?

(This email was sent with an attachment found here about verses in the New Testament that appear in the KJV but were left out in a number of other Bible translations).

KOMMENTAAR

Hoop nie jy gee om dat ek in Afrikaans antwoord nie. Die uitlaat van sekere verse in Woord en Getuienis is gebaseer op ‘n behoorlike studie van wat daar werklik in die oudste beskikbare manuskripte gestaan het en NIE bloot ‘n slaafse navolging van die KJV nie. Daar is al etlike dekades lank taamlike konsensus onder geleerdes dat die KJV (en heelwat ander vertalings wat dieselfde beginsels van vertaling as die KJV gevolg het) talle foute bevat en dat die medewerkers aan hierdie vertalings NIE altyd die oudste en mees betroubare lesing gevolg het wanneer twee of meer manuskripte (van veral die Nuwe Testament) verskillende variasies van ‘n betrokke vers of gedeelte bied nie. In hierdie opsig staan ek nie alleen nie en kan ek die name van etlike persone noem wat as wêreldkenners op die terrein van die bestudering van die ontstaan van die Nuwe Testament gereken word.

Ek kan jou verseker dat ons met die vertaling van Woord en Getuienis BLOOT na die feite tot ons beskikking gekyk het, en NIE na enige dogmatiese oorwegings of na wat ons eie voorkeur onder die beskikbare Bybelvertalings is nie. Daar is verse in jou lysie wat ek beslis nie sou wou uitlaat, as dit van my afgehang het nie. Maar nou hang dit NIE van my af nie. Dit gaan uitsluitlik daaroor om die oorspronklike teks so getrou as moontlik weer te gee. Dis wat ‘n vertaling in die eerste plek behoort te doen en dis wat ons met Woord en Getuienis probeer doen het.

Ek sal graag verder met jou hieroor wil praat, as jy wil. So nie sal ek met groot plesier jou geld wat jy aan die bestelling van Woord en Getuienis bestee het, aan jou terugbetaal.