Vertaling van Woord en Getuienis

JG, Limpopo

Ek het so Paar maande terug 2 “Woord en Getuienis” by jou gekoop. Ek het ‘n paar vrae oor die Bybel wat my bietjie pla. Ek sien dat daar verskeie skrifte is wat nie dieselfde as die 1 uitgawe is nie. Soos bv Luk.4:4 “… maar van elke Woord wat uit die mond van Elohiem kom” wat weg gelaat is. Ook Open 1:11, Luk.2:33, Matt.27:35 ens. Ek sal dit baie waardeer as jy my kan verduidelik hoekom? Is maar a leek wat vertalings betref. Jammer oor die vrae maar is vir my uiters belangrik.

KOMMENTAAR

Jy is reg dat daar enkele veranderinge is wat sedert die eerste uitgawe van WeG, aangebring is. Dit was van die begin af ons verstaan en uitgangspunt dat geen vertaling volmaak is nie en dat daar met elke nuwe druk van WeG gepoog sou word om verbeteringe aan te bring wat verseker dat die vertaling so getrou as moontlik aan die oorspronklike teks van die Skrif kan bly. Ek wil jou graag verseker dat geeneen van die veranderinge wat aangebring is, op iemand se persoonlike opinie gebaseer was nie en dat geen enkele besluit om selfs die geringste verandering aan enige teks aan te bring, ligtelik geneem is nie.

In Luk 4:4 is “Elohiem” na “Yahweh” verander omdat dit duidelik ‘n aanhaling van Deut 8:3 is en die woord “Yahweh” (en nie Elohiem nie) in Deut 8:3 gebruik word. In die Griekse teks van die Nuwe Testament word die woord “theos” sonder onderskeid vir “Yahweh” en “Elohiem” gebruik en in hierdie geval kan ons na die aangehaalde teks in die Ou Testament kyk om te weet of dit as “Elohiem” of as “Yahweh” vertaal behoort te word.

In Openbaring 1:11 het ons die woorde “Ek is die Alef en die Tau, die Eerste en die Laaste” (wat in een of ander vorm, wel in Openb 1:8 en 1:17 voorkom) uitgelaat. Die enigste rede hiervoor is dat die heel oudste manuskripte wat die teks van Openbaring bevat, NIE hierdie woorde (op hierdie spesifieke plek, dit wil sê in Opb 1:11) insluit nie. Daar is taamlike konsensus onder Skrifverklaarders dat sommige van die vroeë oorskrywers van die teks hierdie spesifieke woorde moontlik hier ingevoeg het omdat dit op een of twee ander plekke in Openbaring wél so voorkom. ‘n Vertaler mag egter nie byvoeg wat hy of sy DINK in die teks behoort te staan nie. As jy E-sword het, kan jy gerus gaan kyk wat kommentators soos Adam Clarke, Jamieson-Fausset-Brown, EW Bullinger, John Gill (en talle ander) oor hierdie teks skryf.

In Luk 2:33 het ons “Yosef en sy moeder” verander na “sy vader en sy moeder” – weer eens omdat die oudste manuskripte die laasgenoemde lesing bevat en die vroeë oorskrywers dit moontlik verander het omdat hulle (teen die agtergrond van die kerk se siening van die Drie-eenheid) nie gemaklik daarmee was dat Yosef die “vader” van Y’shua genoem word nie.

Die gedeelte in Matt 27:35 wat begin met: “sodat vervul sou word …”, is ook ‘n latere byvoeging by die teks en geeneen van die oudtse manuskripte bevat dit nie. Dit kan ook in ‘n bron soos E-sword bevestig word. In die Griekse Nuwe Testament wat ek gebruik om seker te maak of sekere vertalings reg en aanvaarbaar is (The Greek New Testament, deur Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Martini, Bruce Metzger & Allen Wikgern, 1975), is hierdie gedeelte heeltemal uitgelaat en word daar nie eens ‘n enkele woord daarvan genoem nie (wanneer daar onsekerheid is, sal hierdie Griekse teks gewoonlik ‘n voetnota bevat wat meld dat sommige bronne ‘n gedeelte byvoeg of weglaat, maar in hierdie geval is daar geen onsekerheid nie en verskyn daar nie eens ‘n voetnota nie).

Ek hoop dat hierdie uiteensetting jou sal help om meer rustigheid oor WeG te hê.