Vertaling van “The Word of Yah”

JD, Kaapstad

Ek het pas jou epos (oor “The Word of Yah”) gesien. Het jy die eerste 33 bladsye aan die begin (voor die Skrif begin) bestudeer en die stuk aan die einde (47 bladsye)? Ek moes eers daardeur werk, sodat ek kon verstaan van watter hoek af die ouens kom en ek is BAIE geseend daardeur.

Ek sal graag met jou wil sit en gesprek voer hieroor, nadat jy dit ook deeglik ondersoek het. Onthou – ondersoek alles en behou die goeie.

Ek sien uit daarna om verder van jou te hoor.

KOMMENTAAR:

My grootste beswaar is juis teen die notas vóór en ná die vertaling, die onskriftuurlike en onverifieerbare aspekte wat dáárin na vore kom en hoe hierdie aspekte in die vertaling verweef is – wat die hele boek eintlik nie ‘n getroue vertaling maak nie, maar eerder ‘n mengsel tussen ‘n vertaling en ‘n hele klomp menslike idees en byvoegings.

Ek het verdere kommentaar op ons BLOG geplaas wat jy kan lees as jy wil. Jammer, maar ek dink nie ‘n mens moet “van ‘n hoek af kom” as jy jou uitgee vir ‘n vertaler nie. Dit bly die Woord van Yah en dit behoort sonder menslike inmenging, so suiwer en so teksgetrou as moontlik aan die leser oorgedra te word. As dit nie gebeur nie, gaan daar verwarring en misleiding inkom, maak nie saak hoe goed dit lyk en hoe geseënd dit klink nie.

Ons kan gerus verder hieroor gesels as jy wil, maar soos jy seker kan agterkom, ek het ‘n groot stuk onrustigheid oor die hele bohaai wat met die bekendstelling van hierdie werk saamgegaan het en sal doen wat ek meen nodig is om gelowiges teen verdraaide en menslik gemanipuleerde vertalings te waarsku.

Seënwense en groete aan jou gesin.