Is YHWH en “Ek is” dieselfde?

HS, Worcester

Help asb. Kan jy die verskillende wyses YHWH vs Ehyeh-Asher-Ehyeh, verduidelik.

Is dit dieselfde of nie?

Kommentaar

Net kortliks eers, maar ons kan weer hieroor gesels, as jy wil.

Die twee vorme is wesenlik dieselfde – dit wil sê die betekenis is dieselfde, maar die grammatikale vorm verskil. Waarom? Omdat ‘n taal soos Hebreeus onderskeid maak tussen werkwoorde in die eerste persoon (soos “Ek doen”, “Ek praat” en “Ek is”) en werkwoorde in die derde persoon (soos “Hy doen”, “Hy praat” en “Hy is”). Wanneer Yahweh na Homself verwys, kan Hy die vorm van die eerste persoon gebruik: “Ek is” of “Ek was” of “Ek sal wees” of “Ek laat wees” (Hebreeus: Ehyeh). Hy is die enigste Een wat na Homself in die eerste persoon kan verwys. Wanneer ons mense óór of mét Hom praat, kan ons slegs die vorm van die derde persoon gebruik: “Hy (wat) is” of “Hy (wat) was” of “Hy (wat) sal wees” of “Hy (wat) laat wees of laat bestaan” (Hebreeus: Yahweh).