Die leer van Bileam

IS, George

Ek krap ook maar in die Geskrifte en is beseg met selfondersoeke omdat ek as priester aan hoof van my gesin staan met ‘n BAIE groot verantwoordelikheid. Ongelukkig is die misleiding ontsettend groot en ek gebruik baie die sekenaar met E-Sward, The Word, ISA ensovoorts om my te help. Dit is hoekom ek Die Woord en Getuienis in elektroniese formaat soek. Ek wil ook graag vir my ‘n harde kopie kry by julle. Die een wat ekl gesien het het ‘n leer omhulsel wat vir my baie mooi was. ‘n Vriend wil ook graag weet of jul dit dalk in ‘n groter druk beskikbaar het met indeks merkies? Ek het Die Woord en Getuienis net vinnig bekyk en ek sien dat die Johanninie komma (die sogenaamde drie-eenheid) reggestel word hierin. Daar is verskeie ander gedeeltes wat ek nog ondersoek en sal graag wil sien hou dit daar staan. Die Heilige name wat reggestel word asook die ander oorspronklikke name is vir my BAIE belangrik en ek dank Vader dat Hy ond die Waarheid daaromtrent openbaar. Wie het Die Woord en Getuienis saamgestel?

Julle het so baie Waarheid, hoekom maak jul julself nog skuldig aan die verkondiging van die Bileams-leer waarteen Opg 2:14 waarsku? Ondersoek Die Skrif en kyk wat staan daar. Krap maar eers ‘n bietjie in Num 22-24 en lees maar nog verder in Die Skrif. Sien dit is byvoorbeeld waar ek gewoond geraak het aan die elektroniese formate – “search” werk wonderlik. Die Bileamsleer is ongelukkig deel van die misleiding waarvan ons nie bewus is nie, maar Vader HAAT dit en waarsku ons daarteen, maar in vandagse “doktrienes” en geloofstandpunte word dit aanvaar.

KOMMENTAAR:

Jammer om van jou te verskil, Sakkie, maar ek dink nie ons twee verstaan die leer van Bileam op dieselfde manier nie. Woord en Getuienis het oor ‘n periode van ses of sewe jaar beslag gekry en daar was heelwat van ons groep hier in Vishoek wat gehelp het met proeflees, bind en die aanvanklike drukproses, maar die vertaalwerk, veranderinge en finale redaksie is deur myself gedoen. Soos jy kan sien het ons sterk geleun op die bestaande 1933 vertaling.

Ek heg vir jou ‘n module van WeG hier aan wat jy saam met E-sword kan gebruik.