Is die volstruis ‘n onrein dier?

AG, Noordwes

Ek het ‘n vraag ook die onrein kosse wat deur die vertalings verkeerd vertaal is, volgens my opinie. Ons het die afgelope 6 jaar onsself verwyder van die onrein kosse, maar toe ek nou meer in “detail” die vertaling van kossoorte gaan kyk, lyk daar vir my is ‘n vertalings probleem in die Woord, nie dat die Woord verkeerd is nie, maar die vertalers dit verkeerd het. Daar is baie kossoorte wat die die Torah uitwys as onrein en dit wat rein is, vir gesondheids redes asook gehoorsaamheid teenoor die Elohim.

Ek het na 11 verskillende vertalings gaan kyk, asook die hebreeuse woord. In Levitikus 11 en Deut. 14 word die verskillende kossoorte met ons bepreek en genoem wat ge-eet en nie ge-eet kan word nie. Kom ek begin met die OT Hebreeuse word vir vere… STRONGS H5133/H5327 – no-tsaw’, no-tsaw’

Hierdie woord kan gevind word in Job 39.13, waar daar ‘n goeie beskrywing gegee word vir ‘n Voltruis en hoe sy haar eies & kleintjies hanteer.

Wat vir my interresant is, is dat hierdie hebreewse woord nie regtig voltruis beteken nie, maar dat dit verwysing het op vere of ‘n dier wat kan vlieg, i.p.v ‘n Voltruis; maar nou ja…laat ek aangaan. In Lev. 11 & Deut. 14 is geen verwysing na hierdie strong woord nie, asook geen verwysing van die OT Hebreeuse word van Voltruis nie. Eze. 17 kom die strong woord H5133 weer voor, en hierdie keer het dit weer verwysing en beskrywing na die arend met baie vere. Nou verwys ek weer na die TORAH, in Lev. 11 & Deut 14, die oorspronklike KJV lys nie die Voltruis hier nie, ander vertalings soos. ASV, ESV en LIT translation almal verwys hier na die voltruis, maar as ek die HOT se beskrywing van die woord en strongs gaan kyk, sien ek geen verwysing nie. Dit lyk meer of hulle ‘n veralgemening gedoen het met die vertaling, i.p.v om seker te maak. Ons weet almal vandag dat die Woord in baie gevalle verkeerd vertaal is in sommmige gedeeltes van die Boek, en dit is hoekom ek dit bevraagteken. Laat ek ‘n voorbeeld hieronder lys…

(ASV) and the ostrich, and the night-hawk, and the seamew, and the hawk after its kind,

(KJV+) And the owl,H1323 H3284 and the night hawk,H8464 and the cuckow,H7828 and the hawkH5322 after his kind,H4327

Ek sien in die Woord en Getuienis wat ek gekoop het, is dit ook gelys as ‘n voltruis. Daar is baie ander voorbeelde wat ek kan gee as bewys, maar dit is vir my duidelik dat in LEV 11 en DEUT 14 daar eintlik geen verwysing is na die voltruis, daar is ‘n duidelik verwysing na die uil, arend of enige roofvoel wat nie ge-eet kan word nie. Die strong woord H1323 & H3284 word gebruik, ons weet dat die voltruis nie geklasifiseer is as ‘n roofvoel nie.

So in afsluiting van my e-pos wil ek net jou raad vra t.o.v dit waarna ek gekyk het in die TORAH.

Kommentaar

Ek is bewus daarvan dat daar onsekerheid is oor die vertaling van die woord(e) wat normaalweg as “volstruis” weergegee word en dink ook dat ons moet probeer om hierdie vertaling so korrek as moontlik weer te gee. Jou email is dalk net die aansporing wat nodig was! Ek sal ingaan op die saak en terugkom na jou toe …

Ek het intussen so ‘n bietjie navorsing probeer doen oor die regte vertaling van die begrip “bat haya’anah” wat in Wayyiekra (Lev) 11 en Devariem (Deut) 14 gebruik word en wat in meeste vertalings as “volstruis” weergegee word.

‘n Mens moet in gedagte hou dat Hebreeus nie altyd dieselfde woord of begrip vir ‘n bepaalde spesie gebruik nie. Hebreeus is lief om beskrywende woorde te gebruik om diere en ander

spesies mee te beskryf – woorde wat verwys na sekere kenmerkende eienskappe van daardie bepaalde diersoort of spesie. So is daar ‘n stuk of 9 verskillende woorde wat in die Skrif gebruik word wat almal met “akkedis” vertaal kan word. ‘n Paar hiervan is “choled” (wat verwys na die tipe beweging wat ‘n akkedis met sy lyf maak); “tsav” (wat verwys na sy vermoë om teen steil oppervlaktes te kan vasklou) en “koach” (wat verwys na die ferm tekstuur van ‘n akkedis se lyf).

“Bat haya’anah” wat in die twee gedeeltes gebruik word wat oor onrein voëls handel, is ‘n baie moeilike begrip om te vertaal. Letterlik beteken dit iets soos: “Dogter van die gebrul”. Minder letterlik sou ‘n mens dit só kon vertaal: “‘n afstammeling van, of, deel van die spesie van die diere (voëls) wat ‘n brul geluid of ‘n bulderende geluid maak.” Behalwe Lev 11 en Deut 14 kom dié begrip nog 6 keer in die Ou Verbond voor. Alhoewel die KJV, en enkele ander vertalings (wat grootliks op die KJV gebaseer is) dit in al hierdie plekke met iets soos “uil” vertaal, is daar eintlik geen (of bitter min) rede om te vermoed dat die begrip in werklikheid na ‘n uil verwys en nie na ‘n volstruis nie. Daarom is daar ook onder verreweg die meeste Skrifkenners vandag ‘n redelike algemene konsensus dat hierdie begrip van ‘n volstruis praat, en nie van ‘n uil nie. Dit is opvallend dat hierdie begrip dikwels saam met “jakkalse” en ook in die konteks van die woestyn gebruik word – ‘n verdere feit wat die skaal ten gunste van “volstruis” as vertaling laat swaai. Daar is ander faktore wat ook daartoe bygedra het dat daar vandag – beide onder Joodse en nie-Joodse Skrifkenners – so te sê eenstemmigheid bestaan dat die soort voël waarvan Lev 11 en Deut 14 praat, wel ‘n volstruis is.

Hoop dit help so bietjie om die onsekerheid uit die weg te ruim.