Is daar ‘n “blanke Israel”?

IF, plek onbekend

Ek het verskeie van u studie stukke op die internet gelees en is beindruk. Bitter min mense ondersoek vandag die skrifte. Baie dankie vir ‘n puik webwerf. Ek het net een navraag en dit is of u ook aan die uitverkore volk die blanke Israel volk glo?

KOMMENTAAR

Ons is dankbaar vir elkeen wat seën put uit die materiaal wat op ons webtuiste geplaas word. Die positiewe reaksie uit verskeie oorde is vir ons ‘n bevestiging dat die Vader self vir hom groeiende gemeenskap van gelowiges bymekaar roep – mense uit verskillende kerklike en geloofsagtergrond met een gemeenskaplike begeerte: om Hom as die enigste ware Elohiem te vereer en te gehoorsaam.

Wat jou vraag oor die uitverkore volk betref – die Skrif is duidelik daaroor dat Yahweh vir Hom een fisiese volk (Israel) uitgekies het en dat sy bemoeienis met hierdie volk sal voortgaan tot heel aan die einde (selfs na die wederkoms van Y’shua, wanneer die duisendjarige vrederyk waarvan Openbaring 20 praat, ‘n aanvang sal neem). Reg van die begin af was dit egter sy bedoeling dat deur Avraham en sy nageslag “al die geslagte van die aarde” geseën sou word. Dit beteken dat Moabiete soos Rut, Italianers soos Cornelius (Handelinge 10), wit Suid Afrikaners soos ekself en gekleurde of swart Suid Afrikaners (soos tientalle wat ek al ontmoet ek en oor wie se redding daar by my geen twyfel is nie) die waarheid van Jesaja 56 en Rom 11 kan ervaar – Om by Yahweh aan te sluit (op dieselfde voorwaardes as wat Hy teenoor Israel uitgestippel het) en te weet: Ek is nie ‘n droë boom nie, maar soos ‘n wilde olyfboomtak wat op die oorspronklike olyfboom (Israel) ingeënt word. Daarom het ek ‘n naam ontvang wat beter is as seuns en dogters – ‘n ewige naam wat nie uitgeroei sal word nie. Daar is geen sprake van iets soos ‘n “blanke Israel” in die Skrif nie.