Joodse Pesach?

HW, Western Cape

Ek weet dis dalk nou ‘n simpel vraag met ‘n obvious antwoord maar wat presies behels die pesach fees? Wat moet ‘n mens vier en moet jy dit uit ‘n joodse oogpunt doen (met ander woorde fokus op die uittog uit Egipte) of behoort dit oor Yahshua se “kruisiging” en opstanding te gaan?

KOMMENTAAR

Ons vier die Pesag vanuit ‘n Skriftuurlike oogpunt – nie ‘n Joodse oogpunt nie. Die Jode het ‘n klomp goed by Pesag gaan byvoeg wat nie in die Skrif staan nie. Ons eie redding en bevryding (geestelike uitkoms uit Egipte) word simbolies nêrens beter geïllustreer as met die fisiese uitkoms uit Egipte nie. Ons behoort nie die simbool van Pesag weg te gooi nie, net soos wat ons nie die simbool van die tekens van Y’shua se dood (brood en wyn) en die simbool van ons vergifnis van sondes (die doop) behoort weg te gooi nie. Pesag is nie ‘n Joodse fees nie. Dit is een van Yahweh se feeste (Lev 23:4; Ex 23:14; 2 Kron 2:4 en Esra 3:5). Die feit dat Y’shua presies op die dag van Pesag gesterf het en presies op die dag van die Beweegoffer opgestaan het en dat die Gees van Yahweh presies op die dag van Shavuot of Pinkster uitgestort is, wys vir ons dat die feestye nog steeds deel van Yahweh se program vir hierdie wêreld is en dat ons dit nie behoort af te skaal nie. Die woord vir “fees” in die Skrif beteken letterlik “vasgestelde tyd” of “appointed time”. As ons dus Pesag hou, herdenk ons die uittog uit Egipte, asook die dood van die Messias, omdat beide gebeure vir ons eie redding van kardinale belang is.